Linjär och Kombinatorisk Optimering, LP 3 2001.

Vill du lära dig hur man skriver datorprogram som automatiskt löser Korsordskrypton? Vill du lära dig hur man optimerar sin poker-strategi, sina resurser eller hur man väljer vilken ordning man ska ta orienteringskontrollerna för att anstränga sig så lite som möjligt?

Då ska du passa på att läsa kursen i Linjär och kombinatorisk optimering i vår. Kursen går i läsperiod 3 är på 4 poäng och består av 14 föreläsningar, 4 obligatoriska laborationer, några inlämningsuppgifter, övninguppgifter och en tentamen. Lämpliga förkunskaper är matematikkurserna i årskurs 1.

Kursen innehåller i stora drag följande moment: Linjärprogrammering, simplexmetoden, dualitet, speciella optimeringsproblem, transportproblem, maximala flödesproblem handelsresandeproblemet, simulerad stelning, genetisk optimering och neurala nätverk.

Föreläsningarna sker i MH:234 under LP 3, 2001. Anmälan sker genom att kontakta kursledaren Kalle Åström eller genom att komma till första föreläsningen 15/1 klockan 8.15 i sal MH:234.

För mer information kontakta Kalle Åström. Mer information finns också på www-sidan http://www.maths.lth.se/matematiklth/personal/kalle/kombopt/.


Kalle Åström
Matematiska Institutionen,
Tfn: 222 45 48
e-mail: kalle@maths.lth.se
www: http://www.maths.lth.se/matematiklth/personal/kalle/