TelekryptoLinjär och Kombinatorisk Optimering, LP3 2001.

Kursen i Linjär och Kombinatorisk optimering ges under lp3 våren 2001. Nedanstående information är delvis tagen från läsåret 1999. Mycket av informationen kommer att uppdateras under kursens gång. Hör av dig till kursledaren kalle@maths.lth.se om du har några frågor. Föreläsningar sker måndagar 8.15 samt tisdagar 8.15 i sal MH:234. Laborationer sker i sal MH:233. För mer information läs reklambladet eller titta på materialet nedan.

Lab 1 sker ons 7/2 kl 10-12 eller fre 9/2 kl 10-12 i sal MH:233.

Lab 2 sker tis 20/2 kl 10-12 eller ons 21/2 kl 10-12 i sal MH:233.

Utdelat material och kortfattade komihåg.


Vad händer sen?

För er som är intresserade av att lära mer om optimering och närliggande ämnen kan jag rekommendera följande evenemang:

Litteratur:

Dessutom har jag när jag förberett lektionerna inhämtat material från:

Matlab:

För er som vill ha mer information om och kring matlab, kan jag rekommendera. För studenter finns matlab att få via UB. För en liten avgift kan man hämta hem senaste versionen till PC och Mac. Se även denna länk.

Laborationer

I kursen ingår två obligatoriska laborationer. Handledningen och matlabkod kommer snart. Tiderna för lab1 är nu klara. Det blir 3 tillfällen, Må 8/2 kl 15-17, Ti 9/2 8-10, och Ti 9/2 kl 10-12. Lab 2 ges vid några tillfällen under perioder 16-22 februari.
 1. Simplexmetoden för att lösa linjärprogrammeringsproblem.
 2. Transportproblemet, maximalt-flöde-minsta-snitt, algoritimer för kombinatorisk optimering.

Övningsförslag ur kursboken

 1. 1.1: 4.
 2. 1.3: 33, 37.
 3. 1.5: 1, 6.
 4. 2.1: 1, 9, 19, 21.
 5. 2.3: 3, 20.
 6. 3.1: 1, 3, 7.
 7. 3.2: 1, 5, 9, 11.
 8. 3.3: 1.
 9. 3.4: 1, 9.
 10. 3.5: 1, 3, 10, 11, 12.
 11. 3.6: 1, 5.
 12. 4.1: 1.
 13. 4.2: 1, 3, 5.
 14. 4.3: 1, 3.
 15. 5.1: 9, 11, 15.
 16. 5.3: 1, 5.
 17. 5.4: 1, 3, 7.

Föreläsningssprogram

15/1 Grundläggande begrepp
Kombinatorisk optimering
Linjärprogrammering (Kapitel 1)
ti 16/1 Simplexmetoden (Kapitel 2)
22/1 Dualitet (Kapitel 3)
ti 23/1 Dualitet (Kapitel 3)
29/1 Heltalsprogrammering (Kapitel 4)
ti 30/1 Heltalsprogrammering (Kapitel 4)
`Branch and Bound'
5/2 Maximalflödesproblemet (Kapitel 5.3, 5.4)
Transportproblemet (Kapitel 5.1)
Tillordningsproblemet (Kapitel 5.2)
ti 6/2 Algoritmkomplexitet
Karmarkars algoritm
Ellipsoidmetoden
12/2 Konvex Optimering
Semidefinit programmering
Ellipsoidmetoden
SUMT
ti 13/2 Simulerad Stelning
19/2 Genetiska Algoritmer
ti 20/2 Neurala Nätverk
26/2 Tabusökning
ti 27/2 Repetition

Examination

Examination på kursen bygger på fyra moment:

 1. 4 inlämningsuppgifter.
 2. 2 laborationer.
 3. En hemtenta. Vi diskuterar senare i kursen tider för denna.
 4. Om hemtentan är godkänd bestäms en tid för diskussion av tentamen.
För slutbetyg på kursen krävs godkänt på inlämningsuppgifter, laborationer och hemtentamen samt godkänd tentamensdiskussion.

Länkar till hemsidor om linjär och kombinatorisk optimering

 1. Global Optimering.
 2. Vanliga frågor om linjärprogrammering.
 3. Boyd's research group index. Stephen Boyd är en av experterna inom området konvex optimering. Han har många värdefulla referenser, bland annat till fritt tillängliga lösare för Linjär programmerings problem och vissa utvidgningar av LP, (kvadratisk programmering, semidefinit programmering, etc.).
 4. The SDPpack Home Page Ett paket för semidefinit programmering.
 5. SDPSOL En del av samma paket.
 6. PCx Linear Programming Code En effektiv LP-lösare.
 7. Handelsresandeoptimering med genetiska algoritmer.
 8. Myror i optimering
 9. Dopplertomografi med lokalsökning.

Här kan man läsa om dagens matematiker och om populära matematiska konstanter.


Kalle Åström
Department of Mathematics (LTH)
Lund Institute of Technology / Lund University
Box 118, 221 00 LUND

Room: 426
Direct Phone: +46 46 22 245 48
Dept. Phone: +46 46 22 285 37
Fax: +46 46 22 240 10
e-mail: kalle@maths.lth.se
www: http://www.maths.lth.se/matematiklth/personal/kalle/