Linjär algebra för V och Bi lp vt1 2008

 

Kursen startar med en föreläsning måndagen den 14/1 kl. 15 - 17 i MA:7. Föreläsare och kurschef är Jonas Månsson. Övrig schemainformation samt information om kurslitteratur och kursens upplägg hittar du i kursprogrammet. En kortfattad beskrivning av kursens mål och innehåll hittar du här. Kursinformation och uppdateringar av hemsidan under kursens gång kommer att anslås på anslagstavlan nedan. 

bulletAnslagstavla
bulletKursprogram och utdelat material
bulletFöreläsningsanteckningar (från tidigare kurs!)
bulletTentamensinfo, extentor, länkar m.m.
bulletKontakt

Anslagstavla

(10/1)   Instuderingsfrågor utlagda

(9/1)     Hemsidan skapas. Kursprogram och föreläsningsanteckningar utlagda.

Kursprogram och utdelat material       

Kursprogram                                       (pdf)    (ps) 

Instuderingsfrågor                               (pdf)    (ps) 

Föreläsningsanteckningar (från tidigare kurs)

OBS! Nedanstående är föreläsningsanteckningar från när jag höll kursen 2006. Dessa överensstämmer innehållsmässigt i stort

sett helt med årets kurs. Skillnaden är att år 2006 gavs kursen på 8 veckor i stället för 7, och med 17 föreläsningar i stället för årets

14. Det går bra att använda nedanstående anteckningar till årets kurs som ett extra stöd om ni så vill, bara ni observerar att

numreringen ej stämmer.

Föreläsning 1        (pdf) 

Föreläsning 2        (pdf) 

Föreläsning 3        (pdf) 

Föreläsning 4        (pdf) 

Föreläsning 5        (pdf) 

Föreläsning 6        (pdf) 

Föreläsning 7        (pdf)  

Föreläsning 8        (pdf) 

Föreläsning 9        (pdf) 

Föreläsning 10      (pdf) 

Föreläsning 11      (pdf) 

Föreläsning 12      (pdf) 

Föreläsning 13      (pdf) 

Föreläsning 14      (pdf) 

Föreläsning 15      (pdf) 

Föreläsning 16      (pdf) 

Föreläsning 17       (pdf) 

Tentamensinfo, extentor, länkar m.m.

Vita hyllan - Här hittar du all möjlig information om våra olika matematikkurser; tentamensinformation, extentor, anmälan till omtentamen etc.

Kontakt

Jonas Månsson (kurschef)

Matematikcentrum (LTH) (rum 531)
Tel: 046/222 8566
E-post: jonasm@maths.lth.se