Kurshemsida för Endimensionell analys (B2) för E hösten 2009
(För B1-kursen se nedan)

Kurschef
    Johan Nilsson [johann@maths.lth.se]
    Kontor MH: 531 (5:e våningen till höger i Matematikhuset), telefon 046 - 222 85 66.
    Träffas säkrast på tisdagar  kl. 11.30 - 12.30.
   

Kursinformation
Kursmaterial
Obligatoriska moment   
 1. Redovisningsuppgift
  Uppgiften redovisas skriftligt och muntligt tisdagen den 24 november under övningen kl. 15.15 - 17.00.
  Uppgiften finns här i elektronisk form [uppgift]

 2. Tentamen
  Skriftilig tentamen fredagen den 18 december kl. 8.00 - 13.00. Lokal meddelas senare.
  OBS: Inga hjälpmedel.
Kurshemsida för Endimensionell analys (B1) för E hösten 2009

Kurschef
    Johan Nilsson [johann@maths.lth.se]
    Kontor MH: 531 (5:e våningen till höger i Matematikhuset), telefon 046 - 222 85 66.
    Träffas säkrast på tisdagar  kl. 11.30 - 12.30.
   

Kursinformation
Kursmaterial
Obligatoriska moment
    Här finns en länk till information om de obligatoriska momenten [obligatoriska]
 1. Färdighetsprov

 2. Redovisningsuppgift
 3. Tentamen
  Skriftilig tentamen fredagen den 23 oktober kl. 8.00 - 13.00 i MA:10. OBS: Inga hjälpmedel.