System och Transformer (FMAF05), ht 2019

 

Kursen börjar med en föreläsning måndagen den 4/11 kl. 08.15 i MA 6. Föreläsare och kurschef är Jörg Schmeling, e-post joerg@maths.lth.se, tjänsterum MH 561 i matematikhuset. Välkomna!


Kursprogram och kursmaterial       

Kursprogram för föreläsningar och övningar

Anknytning till kurser för F och Pi

 

Formelblad som delas ut vid tentamen.

 

● En obligatorisk inlämningsuppgift ingår i kursen. Ni ska arbeta i par med uppgiften och lämna in en gemensam lösning i facken på tredje våningen i matematikhuset. Inlämningsuppgiften måste vara godkänd för att du ska få skriva tentan. Du kan kontrollera om din lösning är rättad via webbsida http://reg.maths.lth.se/ Logga in med ditt personnummer. Ladda ner Inlämningsuppgift, Försättsblad , Matriserna A och B.

Deadline för inlämningsuppgift är onsdag den 11/12 kl 17:00.

 

● 5 stycken quizzar ingår också i kursen. Quizzarna måste vara godkända för att du ska få skriva tentan. Quizzarna måste göras under bestämda tider
och görs via det webbaserade programmet mozquizto, länk
Quizzarna 1 och 2 måste vara klara senast fredagen i läsvecka 2 respektive 3.
Quizzarna 3, 4 och 5 måste vara klara senast söndagen i läsvecka 4, 5 respektive 7.
.

 

● Två obligatoriska datorövningar ingår också i kursen. Ni på egen hand, helst i grupper om två till tre, gör laborationerna när det bäst passar er. Laborationerna kommer inte att examineras, men delar av inlämningsuppgifterna kan behandlar innehållet i laborationerna. Datorprogrammen Matlab och Maple är fritt för studenter på LTH och man kan hämta det här. Här finns Introduktion för Matlab, Introduktion för Maple, Datorlaboration 1, och Datorlaboration 2 med Matlabfiler.

 

Tilläggsmaterial om matrisalgebra, tidsdiskreta system och ekonomiska tillämpningar

Demonstrera lite faltningar

Snabbrepetition för kursens viktigare moment i kursen

extentor

 

 

Föreläsningsanteckningar from tidigare kursomgångar:

 

Föreläsning 1 Föreläsning 2 Föreläsning 3 Föreläsning 4

Föreläsning 5 Föreläsning 6 Föreläsning 7 Föreläsning 8

Föreläsning 9 Föreläsning 10Föreläsning 11Föreläsning 12

Föreläsning 13Föreläsning 14Föreläsning 15Föreläsning 16

Föreläsning 17Föreläsning 18Föreläsning 19

 

Tentamen

 

Måndagen den 13/1 2020 kl. 08.00 - 13.00 i Sparta A-D.