System och transformer, ht07 lp2

System och transformer, ht07 lp2

Syfte och mål (ändrade sedan förra året). Se FMA450


ANSLAGSTAVLA
Kursen startar med föreläsning måndagen den 22/10 kl 13.15 i MA:1.
Under föreläsningen kommer en hel del stencilmaterial att distribueras.
Närvarolistor kommer att cirkulera för att få underlag för en säkrare planering.
Listor för bokning av laborationstider kommer att skickas runt under den
andra föreläsningen den 24/10.
Registrering på kursen sker under läsvecka 3 och 4 med början den 6/11.
Under föreläsningen den 31/10 delade jag ut frivillig läsning om strukturen
hos exp(tA). Stencilen kan hämtas här struktur hos exp(tA)
På övningsprogrammet för den 15/11 finns bl a uppgift 11.30. Du kan hämta
en lösning här 11.30
Under föreläsningen i dag delade jag ut en "snabbrepetitionsstencil". Den
kan alternativt hämtas här snabbrepetition


KURSPROGRAM
Kursprogrammet hittar du här Kursprogram.


FORMELBLAD
Ett fyrsidigt formelblad har du nytta av. Ett likadant blad delas ut under skrivningen. Här finns det en formelsamling.


INLÄMNINGSUPPGIFTER
I kursen ingår två obligatoriska inlämningsuppgifter. Dessa delas ut under den första föreläsningen. De kan också hämtas här inlämningsuppgifter . Instruktioner finns på stencilen och på kursprogrammet. Arbetet med uppgift 1.2 kan något underlättas av ett litet Matlabprogram, som underlättar flyttningen av en matris från Matlab till Maple. Du kan hämta filen här matlab2maple


EXTRAUPPGIFTER
Under kursen kommer ett halvdussin uppgifter med anknytning till tidsdiskreta system att komplettera övningssamlingen.
Uppgifterna delas ut under den första föreläsningen men kan alternativt hämtas här. tidsdiskretaproblem.


RÄTTELSER TILL ÖVNINGAR
Tomas har sammanställt en utökad version av rättelselistan, nu inte i sidordning utan i uppgiftsordning. Nytillkommet material har
markerats med * före uppgiftens nummer. Den nya listan kan hämtas den här Rättelser.


VISSA FÖRELÄSNINGSMANUS

Datum
Manus
2007-10-22 fmanus20071022
2007-10-24 fmanus20071024
2007-10-29 fmanus20071029
2007-10-31 fmanus20071031
2007-11-05 fmanus20071105

DATORLABORATIONER
I kursen ingår två obligatoriska datorlaborationer. Handledningar delas ut under den första föreläsningen. De kan också hämtas här lab1 och här lab2. Under den andra föreläsningen skickas också anmälningslistor till olika laborationstider runt.

Vilka tider och lokaler som är bokade för laborationer framgår av kursprogrammet. Se ovan.
Här finns de i handledningen till laboration 2 nämnda filerna

 1. amplitudf.m.
 2. bil.m.
 3. brygga.m.
 4. delay.m.
 5. delaytest.m.
 6. differentiator.m.
 7. falt.m.
 8. integrator.m.
 9. lintest.m.
 10. lpfilter.m.
 11. plotsyst.m.
 12. startlab2.m.
 13. syst1.m.
 14. syst2.m
 15. syst3.m.
 16. syst4.m.
 17. syst5.m.
 18. syst6.m.
För att lösa uppgift 2.10 behöver du filen uppgift210.mws. Du kan hämta den här uppgift210.mws

DIVERSE DATORPROGRAM
Under laborationerna används Matlab och Maple. Likaså kommer programmen till användning i samband med inlämningsuppgifterna och eventuellt vid annan problemlösning.

Den som vill veta mer om Matlab och Maple kan söka i:


Jan Gustavsson
Last modified: Tue Dec 4 09:46:18 CET 2007