Kontinuerliga system 7,5 hp vt 2008

Kontinuerliga system 7,5 hp vt 2008

SYFTE, MÅL och INNEHÅLL Se Kursplan


Läsperiod vt1, Läsperiod vt2


Läsperiod 1 vt08

Anslagstavla vt08 lp1

Kursen startar med föreläsning måndagen den 14/1 kl 8.15 i MA:1. Närvarolista skickas runt.
Registrering på kursen sker på listor som skickas runt under föreläsningarna
läsvecka 3 och 4, dvs kalendervecka 5 och 6.
Under föreläsningen den 16/1 skickas listor runt på vilka du kan anmäla dig
till den första obligatoriska laborationen i läsvecka 4. Möjliga tider framgår av
schemat.
Under föreläsningen på onsdag (23/1) räknar jag med att hinna behandla bl a
en svängande sträng. En illustration kan hämtas här waves Vågen består av
en röd del, som rör sig åt vänster, och en blå del, som rör sig åt höger. Vågorna
adderas och summan halveras enligt d'Alembert. Då summan blir skild från 0
ritas den grön.
Om du behöver en lösning till övning H.2 kan du titta här
Om du har frågor efter övning 5 är du välkommen på min mottagningstid.
Du kan kanske också få hjälp av lösningarna på de problem, som finns på
programmmet. Dessa lösningar hittar du här
Under föreläsningen den 13/2 delade jag ut en sammanfattning av kursen
efter de första fem veckorna. Se repetition

KURSPROGRAM
Kursprogrammet finns här: Kursprogram


FORMELBLAD
Ett åttasidigt formelblad har du nytta av tämligen omgående. Ett likadant blad delas ut under skrivningen. Här hittar du formlerna: formelsamling
På skrivningen delas även formelbladet i Funktionsteori och Komplex analys ut.


LABORATIONER
Kursen innehåller 4 obligatoriska laborationer. En av dessa går under läsvecka 4 i läsperiod vt1. Möjliga tider framgår av schemat. Handledningen kan du hämta här lab1

Observera att i förberedelserna ingår bl a att du har utfört den delen av laborationen, som handlar om repetition av Fourierserier. Du ska också sett till att följande filer finns tillgängliga på din arbetsrea.

 1. funklick.m.
 2. koeff.m.
 3. delsum.m.
 4. summera.m.
 5. varme.m.
 6. swing.m.
 7. filminsp.m.
 8. lab1pre.m.

DATORPROGRAM
Som student kan du ladda hem programmen Maple och Matlab. Se Programvara, som finns under Min StiL. Du kan också hämta program här Datordriftgruppen

REFERENSER: Den som vill veta mer om Matlab och Maple kan söka i:

Till början av sidan.


Läsperiod vt2

Anslagstavla vt08 lp2

Första föreläsningen är måndagen den 31/3 kl 8 - 10 i MA 6.
Under föreläsningen den 3/4 skickas anmälningslistor till lab 3 och 4 runt.
I anslutning till föreläsningen den 3/4 finns här frivillig läsning om
Besselfunktioner av andra slaget. Bessel av andra slaget
En sammanfattning av kursen kan hämtas här sammanfattning
Som underlag för repetitionen använder vi tre gamla skrivningar nämligen
1998-08-24 , 1999-06-05 och 2000-05-31 . Svar till dessa skrivningar finns
här svar

KURSPROGRAM
Kursprogrammet finns här i en pdf-version Kursprogram


LABORATIONER
Under läsperiod vt2 finns tre obligatoriska datorlaborationer. Bokade tider och lokaler framgår delvis av schemat. Under lab 3 och 4 har dock E:Neptunus bytts ut mot E:Uranus. Vid var och en av labbarna 2 - 4 har två labbtillfällen avbokats. Se teckningslistorna!
Teckningslistor för lab 3 och 4 skickas runt under föreläsningen torsdagen den 3/4. Listorna till lab 2 hänger
sedan förra läsperioden på institutionens anslagstavla.
Glöm inte att förbereda dig för laborationerna. Se respektive handledning.


Laboration 2

Denna lab går i läsvecka 1. Här finns handledningen till lab2


Laboration 3

Denna lab går i läsvecka 4. Här finns handledningen lab3

Under laborationen kan du behöva någon av följande filer:

 1. nollställen till J'
 2. trumma1.
 3. trumma2.
 4. eigenvalues.


Laboration 4

Denna lab går i läsvecka 7. Här finns handledningen i lab4.


Till början av sidan.

Jan Gustavsson
Last modified: Mon Oct 20 14:11:36 CEST 2008