Kontinuerliga system 5 p vt 2007

Kontinuerliga system 5 p vt 2007

MÅLBESKRIVNING.
Kursen behandlar matematiska begrepp och metoder för partiella differentialekvationer. Avsikten är att låta teknologen stifta bekantskap med hela kedjan från uppställandet av en modell, teoretisk analys av densamma och fram till numerisk lösning. Målet är också att ge studenterna förmåga att läsa och bedöma matematiska resonemang, att ge färdighet i egen problemlösning samt träning i att för andra redovisa matematiska överläggningar. Huvudvikten läggs på räkning med papper och penna, men tillfälle ges att via laborationer få bekantskap med matematiska och numeriska datorprogram. Se också FMA021


Läsperiod vt1,Läsperiod vt2


Läsperiod 1 vt07

Anslagstavla vt07 lp1

Kursen startar med föreläsning måndagen den 15/1 kl 8.15 i MA:1. Närvarolista skickas runt.
Registrering på kursen sker på listor som skickas runt under föreläsningarna
läsvecka 3 och 4, dvs kalendervecka 5 och 6.
Under föreläsningen den 17/1 skickas listor runt på vilka du kan anmäla dig
till den första obligatoriska laborationen i läsvecka 4. Möjliga tider framgår av
schemat.
Under föreläsningen på onsdag (24/1) räknar jag med att hinna behandla bl a
en svängande sträng. En illustration kan hämtas här waves Vågen består av
en röd del, som rör sig åt vänster, och en blå del, som rör sig åt höger. Vågorna
adderas och summan halveras enligt d'Alembert. Då summan blir skild från 0
ritas den grön..
Om du vill läsa om "personerna bakom formlerna" kan du klicka här. Klicka
sedan på den bokstav, som personens namn börjar med.
Jag har under föreläsningen i dag (14/2) delat ut en sammanfattning av kursen
så långt vi hunnit efter 5 veckor. Du kan hämta sammanfattningen här partiell sammanfattning
Till de problem, som finns upptagna på programmet för övning 5, finns
lösningar tillgängliga här lösningar . Om du har frågor är du välkommen till mig.

KURSPROGRAM
Kursprogrammet finns här: Kursprogram


FORMELBLAD
Ett åttasidigt formelblad har du nytta av tämligen omgående. Ett likadant blad delas ut under skrivningen. Här hittar du formlerna: formelsamling
På skrivningen delas även formelbladet i Funktionsteori och Komplex analys ut.


LABORATIONER
Kursen innehåller 4 obligatoriska laborationer. En av dessa går under läsvecka 4 i läsperiod vt1. Möjliga tider framgår av schemat. Handledningen kan du hämta här pdf

Observera att i förberedelserna ingår bl a att du har utfört den delen av laborationen, som handlar om repetition av Fourierserier. Du ska också sett till att följande filer finns tillgängliga på din arbetsrea.

 1. funklick.m.
 2. koeff.m.
 3. delsum.m.
 4. summera.m.
 5. varme.m.
 6. swing.m.
 7. filminsp.m.
 8. lab1pre.m.

DATORPROGRAM
Som student kan du ladda hem programmen Maple och Matlab. Se Student i Lund. Läs där under rubriken Matematik. Du kan också hämta program här Datordriftgruppen

REFERENSER: Den som vill veta mer om Matlab och Maple kan söka i:


Till början av sidan.


Läsperiod vt2

Anslagstavla vt07 lp2

Första föreläsningen är måndagen den 12/3 kl 8 - 10 i MA 6.
Under föreläsningen den 15/3 skickas anmälningslistor till lab 3 och 4 runt.
I anslutning till föreläsningen den 15/3 finns här frivillig läsning om
Besselfunktioner av andra slaget. Välj mellan postscript och pdf
Det har framförts önskemål om att få tillgång till den Maplekod, som
användes vid demonstration av svängande rektangulära respektive cirkulära
membran. Programmen kan hämtas här: rektangulärt och cirkulärt
Fr o m måndagen den 7/5 finns tre gamla skrivningar utdelade för att
användas som repetitionsunderlag. De kan alternativt hämtas här: 980824,
990605 och 000531 Här finns också svar: Svar
En sammanfattning av kursen finns här: Sammanfattning

KURSPROGRAM
Kursprogrammet finns här i en pdf-version Kursprogram


LABORATIONER
Under läsperiod vt2 finns tre obligatoriska datorlaborationer. Bokade tider och lokaler framgår av schemat, som tillhandahålls exempelvis av schemageneratorn. Teckningslistor för lab 3 och 4 skickas runt under föreläsningen måndagen den 15/3. Listorna till lab 2 hänger sedan förra läsperioden på institutionens anslagstavla. Glöm inte att förbereda dig för laborationerna. Se respektive handledning.


Laboration 2

Denna lab går i läsvecka 1. Här finns handledningen till lab2


Laboration 3

Denna lab går i läsvecka 4. Här finns handledningen lab3

Under laborationen kan du behöva någon av följande filer:

 1. nollställen till J'
 2. trumma1.
 3. trumma2.
 4. eigenvalues.


Laboration 4

Denna lab går i läsvecka 7. Här finns handledningen i lab4.


Till början av sidan.
Jan Gustavsson
Last modified: Sun May 6 17:46:09 CEST 2007