Kontinuerliga system 5 p vt 2005

Kontinuerliga system 5 p vt 2005

MÅLBESKRIVNING.
Kursen behandlar matematiska begrepp och metoder för partiella differentialekvationer. Avsikten att låta teknologen stifta bekantskap med hela kedjan från uppställandet av en modell, teoretisk analys av densamma och fram till numerisk lösning. Målet är också att ge studenterna förmåga att läsa och bedöma matematiska resonemang, att ge färdighet i egen problemlösning samt träning i att för andra redovisa matematiska överläggningar. Huvudvikten läggs på räkning med papper och penna, men tillfälle ges att via laborationer få bekantskap med matematiska och numeriska datorprogram. Se också FMA021


Läsperiod vt1,Läsperiod vt2


Läsperiod vt1

Anslagstavla lp vt1

Kursen startar med föreläsning måndagen den 24/1 kl 8.15 i MA:1.
Registrering på kursen sker på listor som skickas runt under föreläsningarna
läsvecka 3 och 4, dvs kalendervecka 5 och 6.
Under föreläsningen den 24/1 skickas listor runt på vilka du kan anmäla dig till
den första laborationen. Möjliga tider redovisas längre ner på denna sida.
Under föreläsningen på onsdag (2/2) räknar jag med att hinna behandla bl a
en svängande sträng. En illustration kan hämtas här waves
För att underlätta efterarbetet efter dagens övning kan du här hämta lösningar
till övning H.2 H2(pdf )
Om du vill läsa om "personerna bakom formlerna" kan du klicka här. Klicka
sedan på den bokstav, som personens namn börjar med.
Jag har under föeläsningen i dag (23/2) distribuerat en sammanfattning av den
del av kursen, som vi behandlat under denna läsperiod. Du kan hämta
sammanfattningen här sammanf(pdf )
Hann du med alla problem under övningen i dag (23/2)? Om inte och om du
behöver någon idé så finns här lösningar till samtliga uppgifter. Har du
frågor så hör av dig till mig.Lösningar(pdf )
Kursen fortsätter nästa läsperiod. Vi börjar med föreläsning måndagen den
14/3 kl 8.15 i MA:6.

KURSPROGRAM
Kursprogrammet finns både i en postscript- och i en pdfversion.


FORMELBLAD
Ett åttasidigt formelblad har du nytta av tämligen omgående. Ett likadant blad delas ut under skrivningen. Här finns det en formelsamling (pdf) På skrivningen delas även formelbladet i Funktionsteori och Komplex analys ut.


RÄTTELSLISTOR
Här finns en rättelselista (pdf ) till den gamla tryckningen av boken 2000 och till övningsboken, 2001.


LABORATIONER
Kursen innehåller 4 obligatoriska laborationer. En av dessa går under läsperiod vt1. Handledningen kan du hämta här lab1 (pdf) Följande tider finns att välja mellan:

Tid
M 21/2Ti 22/2O 23/2To 24/2F 25/2
8 - 9
  MH 258B     
9 - 13
         
13 - 14MH 258 B        
14 - 15         
15 - 16MH 258B       MH 258B
16 - 17         

Observera att i förberedelserna ingår bl a att du har utfört den delen av laborationen, som handlar om repetition av Fourierserier. Du ska också sett till att följande filer finns tillgängliga på din arbetsrea.

 1. funklick.m.
 2. koeff.m.
 3. delsum.m.
 4. summera.m.
 5. varme.m.
 6. swing.m.
 7. filminsp.m.
 8. lab1pre.m.

INTRODUKTION TILL MATLAB OCH MAPLE
För dem som inte tidigare arbetat med Matlab eller Maple finns här en kort introduktion, som är inriktatd på att skapa de förkunskaper, som behövs i samband med laborationerna i Kontinuerliga system under vt05.
Här finns handledningen: postscript och pdf . I samband med introduktionskursen behöver man ladda ner några filer. De kan hämtas här.
 1. funklick.m.
 2. koeff.m.
 3. delsum.m.
 4. lab1pre.m.


DATORPROGRAM
Som student kan du ladda hem programmen Maple och Matlab. Se Student i Lund. Läs där under rubriken Matematik.

REFERENSER: Den som vill veta mer om Matlab och Maple kan söka i:


Till början av sidan.


Läsperiod vt2

ANSLAGSTAVLA lp vt2
Första föreläsningen är måndagen den 14/3 kl 8 - 10 i MA 6.
I anslutning till föreläsningen den 17/3 finns här frivillig läsning om
Besselfunktioner av andra slaget. Välj mellan postscript och pdf
Jag har utökat formelsamlingen på sidan 3. Nu finns hela lemma S.1
med. Den nya versionen av formelsamlingen är den som är tillgänglig
på denna sida.
Jag har under föreläsningen i dag (12/5) delat ut repetitionsmaterial
för hela kursen. Du kan hämta det här repetition (pdf )

KURSPROGRAM
Kursprogrammet finns både i en postscript- och i en pdfversion.


LABORATIONER
Under läsperiod vt2 finns tre obligatoriska datorlaborationer på 1 eller 2 timmar vardera. Bokade tider och lokaler framgår av tabellerna nedan. Teckningslistor för de olika laborationerna skickas runt under föreläsningen måndagen den 14/3. Därefter hängs listorna upp på matematiks anslagstavla.Glöm inte att förbereda dig för laborationerna. Se respektive handledning.


Laboration 2

Här finns handledningen i postscript och pdf .

Under laborationen kan du behöva följande fil:

 1. nollställen till J'.

Laboration 2 kan utföras vid något av föjande tillfällen:

Tid
M 18/4Ti 19/4O 20/4To 21/4F 22/4
8 - 10
        
10 - 11    MH 258B    
11 - 13         
13 - 14  MH 258B      
14 - 15         
15 - 16      MH 258B MH 258B
16 - 17         


Laboration 3

Här finns handledningen i postscript och pdf .

Under laborationen kan du behöva någon av följande filer:

 1. trumma1.
 2. trumma2.
 3. eigenvalues.

Laboration 3 kan utföras vid något av föjande tillfällen:

Tid
M 25/4Ti 26/4O 27/4To 28/4F 29/4
8 - 10
        
10 - 12    E:Pluto    
12 - 13         
13 - 15  E:Pluto      
15 - 17       E:Pluto E:Pluto


Laboration 4

Här finns handledningen i postscript och pdf .

Laboration 4 kan utföras vid något av föjande tillfällen:

Tid
M 16/5Ti 17/5O 18/5To 19/5F 20/5
8 - 10
        
10 - 12    MH 258B    
12 - 13         
13 - 15 MH 258B MH 258B    
15 - 17        MH 258B

Till början av sidan.
Jan Gustavsson
Last modified: Wed May 4 11:44:51 CEST 2005