FMA023. Projekt i Kontinuerliga system, 2006

Färdiga projektrapporter 2006

I anslutning till kursen Kontinuerliga system 5p finns möjlighet att göra ett projekt om 2p, med start i lp vt2.

Ledmotivet i Kontinuerliga system 5p är partiella differentialekvationer, men kursen ger också en teoretisk överbyggnaden för sådana ekvationer med begrepp, teori och verktyg från andra matematikområden. Partiella differentialekvationer uppträder vid modellering av en brett spektrum av fenomen inom teknik, fysik, biologi, medicin och ekonomi. Ämnena för projekten avspeglar detta, med inslag av teori, modellering, analys och simuleringar.

Syftet med projektkursen är att ge fördjupad förståelse av något moment i kursen Kontinuerliga system 5p (FMA021) eller ge nya kunskaper i något intressant angränsande område.
Examination: Betygsskalan är U respektive G. Man blir godkänd om man håller alla datum nedan, presterar godkänd skriftlig respektive muntlig redovisning, samt gör en opposition av något annat projekt. En projektgrupp består av 1-2 studenter.
Kurshemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/personal/gunnar/kontsysproj/

Projektkoordinator: Gunnar Sparr, gunnar@maths.lth.se

Moment som ingår i projektet:


Det finns även möjlighet att sträcka ut projektet med redovisning till hösten. Anmälan och
projektplan följer datumen ovan. I projektplanen skall det planeras in ett möte med handledaren
senast den 1 september. Skriftlig redovisning sker senast den 1 oktober och muntlig redovisning
någon av de två påföljande veckorna, dvs läsvecka 6 eller 7 i lp ht1, beroende på hur schemat
ser ut.


Projekt:

1. Konforma avbildningar. (Handledare: Gunnar Sparr.)

2. Anisotrop diffusion. (Handledare: Gunnar Sparr.)

3. Wavelets. (Handledare: Rikard Berthilsson.)

4. Optiskt flöde. (Handledare: Rikard Berthilsson.)

5. Vågutbredning på järnvägens kontaktledning. (Handledare: Gunnar Ohlén, Matematisk fysik.)

6. Hamilton-Jacobi-teori och Keplerproblem. (Handledare: Thomas Guhr, Matematisk fysik.)

7. Chockvågor. (Handledare: Stefan Diehl.)

8. Finita element-metoden. (Handledare: Stefan Diehl.)

9. Numerisk simulering av en exploderande gastank. (Handledare: Achim Schroll, Numerisk analys.)

10. Brownsk rörelse, medelvärdesprincipen och potentialteori. (Handledare: Gunnar Sparr och Georg Lindgren, Matematisk statistik.)

Projektbeskrivningar (kortfattade) kan hämtas här (pdf).

 


19 mars 2006 Gunnar Sparr