Gudrun Gudmundsdottir


Gudrun Gudmundsdottir


Department of Mathematics
 
Lund University
P.O. Box 118, S-221 00 LUND

Room: 405
Direct Phone: +46 46 22 285 58
Dept. Phone: +46 46 22 285 55
Fax: +46 46 22 242 13
e-mail:
Gudrun.Gudmundsdottir@math.lth.se


 

 

 


 

 

 

Sedan 2005 är jag studierektor på Matematik NF och hösten 2007 undervisar jag matematikdelen på FYSA21, Fysikens naturvetenskapliga tankeverktyg.

Läs lite historik om matematiker som nämns i de första matematikkurserna:

Pythagoras

Riemann

Gauss

Euler

Stirling

Fibonacci

de Moivre

Mandelbrot

Cauchy

Laplace

Leibniz

d'Alembert

Taylor

Abel

Legendre

Maclaurin