Teaching


Alla mattekurser på LTH

Schema för LTH


2019vt Linjär Algebra för CEN
2018ht Optimization
Endim B för EI
2018vt Linjär Algebra för CEN
PhD Course: Functional Analysis for System Theory
2017ht Optimization
Endim B för EI
2017vt Linjär Algebra för BiLV
2016ht Optimization
Endim B2 för BiLV
2015ht Optimization
PhD Course: num.opt@control
2015vt Endimensionell analys A2 for N
Endimensionell analys A3 for N
2014ht Optimization
2014vt Linjär Algebra for EL
Flerdimensionell Analys for EW
2013ht PhD Course: Functional Analysis for System Theory
Optimization
2013vt Matristeori
2012ht Optimization
2012vt Matristeori
2011ht Optimization
2011vt Matristeori
2010ht Endimensionell analys A1 för KBN
Functional Analysis for Control
2010vt Flerdimensionell analys for FPi
Tredimentionell vektoranalys for Pi
2009vt Variationskalkyl
Flerdimensionell analys for FPi
Tredimentionell vektoranalys for Pi
2008ht Funktionsteori for F
System och Transformer for F
2007-8 Endimensionell analys (A) for CD
2007vt
Variationskalkyl
Endimensionell analys for I
2006ht
Optimisation for PiFEDI
Linjär algebra for I
Endimensionell analys for I
2005ht
Optimisation for PiFEDI
Linjär algebra for B
Endimensionell analys for CKB
2004ht
Optimisation for PiFEDI
Linjär algebra for KB
Endimensionell analys for CKB
2004vt
Endimentionell analys II for C
Flerdimentionell analys for F
Flerdimentionell analys for D
2003ht
Endimensionell analys II for F
Endimensionell analys I for F
Endimensionell analys I for C

See also old teaching (Mah TS and LTH Reglerteknik)


Last modified 2009-01-14 by Andrey Ghulchak