Matematikdidaktik för högskolan, 5p


Kursen är nu avslutad.
 

Aktuellt

Av totalt 21 deltagare har 17 personer fullföljt kursen. Av dem är 11 doktorander och 6 lärare vid Matematikcentrum.

Deltagarna har skrivit uppsatser som inom ramen för kursen. Uppsatserna  är samlade i ett kompendium.

Svaren på kursutvärderingen är sammanfattade i två dokument, en sammanställning med antalet svar för olika svarsalternativ och ett dokument med alla kommentarer. Dokumenten är endast åtkomliga från den interna sidan där det krävs lösenord.

Om kursen

Kursen är en doktorandkurs, men vänder sig också till lärare vid Matematikcentrum.
Kursen är en del av LTH:s och den naturvetenskapliga fakultetens utbud av högskolepedagogiska kurser. Genomgången kurs är meriterande vid ansökan till anställning som lärare vid Lunds universitet.

Kursmaterial, allmänt
Kursplan. Preliminärt  schema för den del av kursen som går under höstterminen 2005.

Uppgifter
Anvisningar till Uppgift 1, Auskultationer vid olika undervisningsformer. Kursdeltagarnas rapporter från auskultationerna. Ytterligare en rapport. Ännu en rapport.

Workshops
Planering för workshop mikroundervisning.
Planering för workshop kursplanering.

Föreläsningar
Föreläsning 4, (3.10) Rudolf Straesser, Titel: Instruments for learning mathematics: Computers, software, textbooks and more?
Föreläsning 6, (31.10), Barbro Grevholm, titel och abstract.

Föreläsning 7: Bengt Gustafsson, professor i astronomi vid Uppsala universitet, har skrivit en artikel  Mathematics and teaching - some comments on joys and dangers som finns publicerad i proceedings från ett symposium i Malmö 2003 om matematiklärarutbildning. Den artikeln kan läsas som föreberedelse till föreläsning 7.

Power-pointpresentationer
Föreläsning 1, Att kunna matematik - vad är det? Kunskaper och kompetenser i matematik
Föreläsning 2, Lärande i matematik - olika teoretiska perspektiv

Föreläsning 3, Handledning, med sikte på aktivitet och ansvar hos studenten

Föreläsning 5, Föreläsande, med sikte på intresse och engagemang hos studenterna

Föreläsning 7, Affektiva faktorer, attityder, kön och social bakgrund i högskolnas matematikundervisning

Föreläsning 8 del 1 och del 2 , Examination. Denna föreläsning är kort och kombinerad med ett seminarium.

 


Seminarier
Planering för seminarium 1. Redovisningar från gruppdiskussioner vid seminariet. Kommentar till redovisningarna.
Planering för seminarium 2.

Planering för seminarium 3.

Planering för seminarium 4 som kombinerades med föreläsning 8.

Panelsamtal

Onsdag vecka 45 äger ett panelsamtal rum med tema: Att undervisa vid matematikcentrum. I panelen sitter fyra lärare vid MC och en tidigare lärare vid MC, som numera arbetar vid SLU.

Uppgift inför panelsamtalet: Förebered två frågor till panelen rörande deras syn på och erfarenhet av grundläggande undervisning på MC. Ta med de två frågorna när vi ses på onsdag. Uppläggningen av panelsamtalet och presentation av paneldeltagarna.

Uppsats
Anvisningar till uppsatsen.

Uppdaterad plan för uppsatspresentationerna som innehåller ett tidsschema också för sista seminariet. Opponentgrupper är utsedda. Opponenterna förväntas läsa uppsatsen (preliminär version) i förväg och förbereda frågor.

Angående biblioteket
I biblioteket finns en avdelning 97 som innehåller litteratur om lärande och undervisning och matematikutbildning i allmänhet. Där finns vissa av referenserna från föreläsningarna. Jag har dessutom ställt dit (på samma hylla) några egna böcker som jag hänvisade till vid första föreläsningen. OBS dessa böcker får inte avlägsnas från biblioteket. (2005-09-02)