Flerdimensionell analys för Bi, N och V (FMA430)

Grundkurs ht1 2011Syfte.Kursen syftar till att ge en grundläggande behandling av den flerdimensionella analysen. Särskild fokus läggs på den roll denna spelar i tillämpningar inom teknikämnen av olika slag, med avsikt att ge den blivande civilingenjören en god grund för vidare studier i såväl matematik som andra ämnen. Syftet är vidare att utveckla studenternas förmåga till problemlösning och att tillgodogöra sig matematisk text. Se också kursplanenANSLAGSTAVLA 2011

UTDELAT MATERIAL

Kursplan

Här hittar du det viktigaste om kursen, med en planering för föreläsningar och övningar.

Instuderingsfrågor

En lista med 42 instuderingsfrågor, för att underlätta inläsningen.

Gammalt övningshäfte

Övningshäftet är i A5-format sedan 2007. Från 2005 till 2007 var formatet A4 men innehållet är detsamma. Det går även bra att använda det gamla övningshäftet från 2001. Dock får man uppmärksamma att en hel del övningar har bytt nummer mellan upplagorna. Här finns en översättningstabell från den gamla till den nya upplagan.

Det går också bra att använda äldre upplagor av kursboken. Sidnumreringen har ändrats men kapitel och avsnitt är desamma som i den nya upplagan.

SCHEMA

Föreläsningar och seminarier (Frank Wikström)

Tid Plats Anmärkning
Måndag, 8-10 V:A
Onsdag, 15-17 V:A
Fredag, 10-12 V:AEndast läsvecka 1, 3, 4, 6 och 7
Fredag, 15-17 V:AObs! 23/9 i E:A. Inget pass 15-17 lv 7

Övningar

Grupp Tid Plats Tid Plats Lärare
Bi 1 Tisdag 13-15MH:229 Fredag 8-10V:O1 Frank Wikström
Bi 2 Tisdag 13-15MH:331 Fredag 8-10V:O2 Jan Gustavsson
N 1 Tisdag 8-10MH:229 Torsdag 8-10MH:229 Kristofer Rasmusson
N 2 Tisdag 8-10M:Q Torsdag 8-10MH:331 Henrik Malm
V 1 Onsdag 13-15M:R Torsdag 8-10E:1145 Jan Gustavsson
V 2 Onsdag 13-15MH:309A Torsdag 8-10V:N1 Tomas Carnstam
V 3 Onsdag 13-15V:O2 Torsdag 8-10V:N2 Jennifer Alvén

Tentamen

Tentamen går lördagen den 22 oktober, 8-13 i Victoriastadion, platser Vic 1 och Vic 2

Datorlaborationer

Kursen omfattar förutom föreläsningar och övningar, även två obligatoriska datorövningar. Dessa är placerade läsvecka 2 respektive läsvecka 4.

Anmälan till datorlaborationer

Anmälan sker här. Välj i första hand en av tiderna som är avsedda för ert program. Övningarna görs i par (i nödfall kan det gå att jobba tre och tre)

Instruktioner för datorlaborationer

Labbarna görs i programmet Maple, vilket är ett oerhört kraftfullt verktyg för matematiska beräkningar.

Kursfakta

Kurschef:
Frank Wikström, e-post: Frank.Wikstrom@math.lth.se, telefon 046-222 85 64.
Litteratur:
Person, Böiers, Analys i flera varibler, 2005 + Övningar i analys i flera variabler, 2007.
Omfattning:
Föreläsningar/seminarier 50 timmar, övningar 28 timmar, laborationer 4 timmar.
Kurskod:
FMA430
Poäng:
6.
Anmälan:
Via KA systemet