Endimensionell analys, delkurs B2, för B, K, W, lp 2 HT 2019

FMAA05, delkurs 7 hp

Kurschef: Stefan Diehl, MH:551A (5:e våningen till höger i Matematikhuset) 

Aktuellt

Om du har missat att anmäla dig till tentamen lördagen den 11 januari, så skicka genast e-post till studierektor@math.lth.se med angivande av kurs, namn och personnummer.

Frågetimmar inför tentan i januari blir fredagen den 10/1 kl 10:15, sal meddelas här.

Kursinformation

 • Kursprogram med tidsplaner för undervisningen och övningsuppgifter
 • Länk till schemat i TimeEdit
 • Instuderingsfrågor
 • Extentor (se längst ned)
 • Tentamensanmälan
 • Kursplan (officiellt dokument beslutat av utbildningsnämnd)
 • Obligatoriska moment (en redovisning ingår i kursen)
 • Information om examination, rättning, länk till anmälan till tentamen, etc.
 • Andra nyttiga länkar

 • Matematik LTH: länkar till kurser, expeditionen, extentor m.m.
 • Webbforum: Ställ frågor direkt när du kör fast! Du kan även svara på andras frågor, vilket man lär sig mycket på.
 • Videor med genomgång av olika moment inspelade av Jonas Månsson.
 • Föreläsningsmanus

  Föreläsning 1 (6.1–6.3 Komplexa tal, räknelagar, polär form)
  Föreläsning 2 (6.3–6.4 Komplexa polynomekvationer)
  Föreläsning 3 (6.4 Polynomekvationer, 10.4 Derivata av komplexvärd funktion av reell variabel)
  Föreläsning 4 (12.1–12.3 Primitiva funktioner)
  Föreläsning 5 (12.4–12.5 Rationella och trigonometriska funktioner)
  Föreläsning 6 (12.5 Rotuttryck, 13.1–13.4 Integraler)
  Föreläsning 7 (13.5 Beräkning av integraler, 13.6 Generaliserade integraler)
  Föreläsning 8 (forts. 13.6 Generaliserade integraler)
  Föreläsning 9 (13.7 Jämförelser med summor och serier)
  Föreläsning 10 (14.1–14.3 Användning av integraler)
  Föreläsning 11 (14.3 Tyngdpunkt, 14.4 Kurvlängd)
  Föreläsning 12 (14.4 Kurvor på polär form, rotationsareor); Bilder: Fbild1, Fbild2
  Föreläsning 13 (15.1 Differentialekvationer, integrerande faktor-metoden)
  Föreläsning 14 (15.1 Separabla DE, integralekvationer)
  Föreläsning 15 (15.2 Andra ordningens DE: homogena lösningar)
  Föreläsning 16 (15.2 Dämpad harmonisk svängning)
  Föreläsning 17 (15.2 Andra ordningens DE: partikulärlösningar)
  Föreläsning 18 (15.2–15.3 Högre ordningens DE. 11.1 Maclaurinutv.); Bilder: Fbild3
  Föreläsning 19 (11.1-11.2 Resttermen, entydighet, standardutvecklingar); Bilder: Fbild4, Fbild5, Fbild6
  Föreläsning 20 (11.3 Maclaurinserier, 11.4 Taylorutv.)

  Alla föreläsningar i en fil.