Endimensionell analys, delkurs B2, för B, K, N, lp 2 HT 2017

FMAA05, delkurs 7 hp

Kurschef: Stefan Diehl, MH:551A (5:e våningen till höger i Matematikhuset) 

Aktuellt

Det blir frågetimmar fredagen den 12 januari 2018 kl 10-12 i MH:228.

Kursinformation

 • Kursprogram med tidsplaner för undervisningen och övningsuppgifter
 • Länk till schemat i TimeEdit
 • Instuderingsfrågor
 • Extentor (se längst ned)
 • Kursplan (officiellt dokument beslutat av utbildningsnämnd)
 • Examination

  Andra nyttiga länkar

 • Matematik LTH: länkar till kurser, expeditionen, instuderingsfrågor, extentor m.m.
 • Webbforum: logga in med ditt StiL-konto. Ställ frågor direkt när du kör fast! Du kan även svara på andras frågor, vilket man lär sig mycket på.
 • Jonas Månssons matematiksida med genomgångar av olika moment i kursen.