Endimensionell analys, delkurs B1, för B, K, W, lp 1 HT 2018

FMAA05-0108, 8 hp

Kurschef: Stefan Diehl, MH:551A (5:e våningen till höger i Matematikhuset) 

Aktuellt

Frågetimmar inför tentamen: onsdag 31/10 kl 10-12 i sal MH228 .
Man kan också ställa frågor via Webbforum.

Vänligen fyll i en kort enkät om gruppseminarierna.

Omtentamina går i april och augusti. (Ingen omtenta i januari.)

Lösningar till uppgifterna 7-10 i exempeltentan i det nya formatet, se Extentor och den översta tentamen 2018-09-09.

Formler i Endim B1

Kursinformation

 • Kursprogram med tidplaner för undervisningen och övningsuppgifter att räkna
 • Länk till schemat i TimeEdit
 • Information om färdighetssprov och redovisningar
 • Länk till Mozquizto (där färdighetsproven görs)
 • Instuderingsfrågor
 • Extentor (se längst ned)
 • Kursplan (officiellt dokument beslutat av utbildningsnämnd)
 • Tentamensanmälan
 • Allmän information om tentamina i matematik inklusive nytt tentamensformat samt användning av bonus
 • Andra nyttiga länkar

 • Matematik LTH: länkar till kurser, expeditionen, instuderingsfrågor, extentor m.m.
 • Webbforum: ställ frågor direkt när du kör fast! Du kan även svara på andras frågor, vilket man lär sig mycket på.
 • Videor med genomgång av olika moment inspelade av Jonas Månsson.
 • Föreläsningsmanus

  Föreläsning 1 (1–2.2 Talsystem, implikation, algebra)
  Föreläsning 2 (2.3 Polynom och rationella uttryck)
  Föreläsning 3 (3 Ekvationer, olikheter, logaritmlagarna (del av 8.3), P.0 Plan geometri)
  Föreläsning 4 (P.1–P.2 Plan geometri: axiom, trianglar)
  Föreläsning 5 (P.3–P.5 Area, Pythagoras sats, likformighetsfallen, P.6 Cirkeln)
  Föreläsning 6 (T Trigonometri)
  Föreläsning 7 (T.4 forts, A.1–A.4, 5.1–5.3 Analytisk geometri)
  Föreläsning 8 (A.5–A.7, 5.4 Cirkeln, ellipsen och hyperbeln, 7.1 Funktionsbegreppet)
  Seminarium 2: Lösningar till uppgifterna T.33 och 5.24
  Föreläsning 9 (7.2–7.3 Sammansättning, invers, egenskaper)
  Föreläsning 10 (8.1–8.3 Potens-, exponential- och logaritmfunktioner)
  Föreläsning 11 (8.4–8.6 Trigonometriska funktioner)
  Seminarium 2: Lösning till 16.60
  Föreläsning 12 (4.1–4.2 Summor och binomialsatsen)
  Föreläsning 13 (9.1 Gränsvärden i oändligheten); Bilder: Fbild0, Fbild1, Fbild2, Fbild3, Fbild4, Fbild5, Fbild6
  Föreläsning 14 (9.2–9.3 Gränsvärden i punkt, kontinuitet)
  Föreläsning 15 (9.4 Standardgränsvärden, 9.5 Serier)
  Föreläsning 16 (10.1–10.3 Derivata)
  Föreläsning 17 (10.4–10.6 Extrempunkter, medelvärdessatsen)
  Föreläsning 18 (10.8–10.9 Högre derivator, grafritning)
  Föreläsning 19 (10.9 Optimering, 10.7 Differentialen, l’Hôpitals regel)