Endimensionell analys: inledande kurs för Bi, 6 hp, ht 2007

FMA415-0106

Kurschef: Stefan Diehl, MH:551A (5:e våningen till höger i Matematikhuset)

Aktuellt

Tentamen som gavs den 29 september och lösningar.

Kursinformation

 • Kursprogram
 • Instuderingsfrågor
 • Information inför färdighetsprovet, Information nr 2 om färdighetsprovet
 • Obligatoriska moment i kursen Endimensionell analys
 • Redovisningsuppgift
 • Exempel på räkning med absolutbelopp
 • Speciella övningar för Bi
 • OH-bilder som visas på föreläsningarna i anslutning till kap 1: Fbild1, Fbild2, Fbild3, Fbild4
 • Extentor

  Länkar, övrigt

 • Vita hyllan (extentor etc.)
 • Månadens problem