Linjär Algebra för BME och D, Vt 2 2018


OBS: P.g.a mycket låg närvaro på övningarna kommer en övning att ställas in. Dom studenter som tidigare gick på min övning (D1.07-12) hänvisas nu till Magnus (D1.01-06) eller Mats (BME1) övningar. Kontrollera lässchemat för exakta tider.

Här finns en kursplan och ett preliminärt program.

Här finns några instuderingsfrågor.

Här finns Matematikcentrums frågeforum.


Föreläsningsanteckningar:


Här finns min hemsida.