Linjär Algebra för I1, Ht 2 2015


OBS: P.g.a. platsbrist på första övningen så byter vi sal E:1144 mot MH:362D alla övningar utom den 2/12.

Här finns en kursplan och ett preliminärt program.

Här finns några instuderingsfrågor.

Här finns Matematikcentrums frågeforum.


Föreläsningsanteckningar:


Här finns min hemsida.