Flerdimensionell analys för D 2 och C2, Ht 2 2009


Tentan och lösningar finns här.


Program för föreläsningar och övningar.


Här har ni instuderingsfrågorna.


Introduktion till Maple.

Datorövning 1.

Datorövning 2.


Lite om förkunskaper som behövs från tidigare kurser.Föreläsningar
26/10
27/10.
28/10.
30/10. Extra exempel till föreläsning 30/10.
2/11.
3/11.
4/11.
6/11.
9/11.
10/11.
11/11.
13/11. Rättelser till förvirrat exempel på föreläsning 13/11.
16/11.
17/11.
18/11.
20/11.
23/11.
25/11.
27/11.
30/11.
2/12.
4/12.
7/12.
9/12.