Generering av VRML modeller ifrån bilder


Ett allmänt problem inom datorseende är att utifrån ett antal bilder göra en 3D rekonstruktion av scenen. I detta projekt vill vi ifrån en bild av ett bitvis plant objekt och information om var i bilden planen skär varandra göra en 3D rekonstruktion. Rekonstruktionen görs i VRML (Virtual Reality Modeling Language )där texturmappning enkelt kan inkoopereras. Målet är att få en texturerad VRML modell av objektet, som vi sedan kan titta på ifrån nya vinklar.
Projektplan.
Artikel.

Kylskåpsprojekt


I ett forskningsprojekt tillsammans med Elektrolux har vi utvecklat en prototyp för ett system som med hjälp av kameror i ett kylskåp kan ta reda på vilka varor som finns i kylen. Detta projektarbete syftar till att förbättra systemet på några punkter. Ett förslag är att undersöka olika segmenteringsmetoder, då segmentering av varorna är avgörande för hur systemet presterar.
Bild0. Bild1. Bild2. Bild3. Bild4. Bild5. Bild6. Bild7.
Bottom0. Bottom1. Bottom2. Bottom3. Bottom4. Bottom5. Bottom6. Bottom7.
Artikel om kylskåpsprojeket.