Main MIG Maths LTH  LU

Analys1 för KB, lp2 2003

Program, inst. frågor, extentor

Derivator(pdf), Gränsvärden(pdf)

Extraövningar(pdf)Basuppgifter av grundläggande karaktär

Visual Calculus Moment som ingår i kursen förklaras (se Tutorial), uppgifter med lösningar (se Drill)

Calculus Toolkit Hjälpmedel för beräkningar, grafritning, mm

Publisher: Björn Johansson, bjornj@maths.lth.se
Last updated: Oct 2, 2003