Kontinuerliga system, vt 2001Gästföreläsning

Måndagen 7:de maj 13-15 kommer Bertil Waldén från Comsol och demonstrerar FEMLAB i sal MA:6. FEMLAB är en vidarutveckling av PDE-toobox, som användes vid laboration3.REPETITION
Här finns en kortrepetition av kursen i postscript och i (pdf ).

KURSPROGRAM
Här finns en postscript- och en pdfversion av kursprogrammet för lp 3 (pdf ) och av kursprogrammet för lp 4 (pdf ).
Här finns ett reviderat kursprogram för maj i postscript och i (pdf ).

Kursen omfattar kapitel 1, 3, 4, 5, 7, H, S och D.
Följand avsnitt är kursiva:
Boken: H.12, D.4, 5.6 (utom ex 5.5), 7.2, 7.5, 7.6, 7.8 + allt finstilt.
Gamla kompendiet: H.9, D.2, 5.5 (utom ex 4), 7.2, 7.5, 7.6, 7.8 + allt markerat med *.

TENTAMEN: Onsdag 30/5 8.00-13.00. LOKAL: MA:9.
Tillåtna hjälpmedel: Utdelade formelblad (se nedan), Tefyma eller gymnasietabell samt räknedosa. Här finns flera extentor extentor med lösningar.

FORMELBLAD
Här finns den formelsamling (pdf ) som delas ut på tentamen.
På tentamen fås dessutom formelbladet Komplex Analys för F (pdf ).

RÄTTELSLISTOR
Här finns en rättelselista (pdf ) till boken 2000 och till övningsboken, 2001. Rättelselista till till övningsboken, 2000 finns på förra årets sida. Skillnaden mellan övningsboken 2000 och 2001 är att kända feltryck är rättade och anvisningarna är utökade. I kapitel 1 är en gammal övningsuppgift struken (1.5) och en ny införd (1.8). Detta betyder att övningarna 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 i nya häftet (2001) svarar mot övningarna 1.6, 1.7, 1.8, - , i gamla häftet (2000). I övrigt finns inga ändringar eller omnumreringar.


LABORATIONER
Kursen innehåller 4 obligatoriska laborationer, varav 1 under läsperiod 3. Med tiden kommer här att finnas laborationshandledningar. Den som redan nu vill veta vad som väntar kan titta på förra årets sida.

Laboration 1
Här finns handledningen i postscript och pdf . En pappersversion delas ut på föreläsningarna och finns att hämta i en box på vita hyllan i trapphuset på 5:e våningen i matematikhuset.
Här finns de i handledningen nämnda m-filerna

  1. funklick.m.
  2. koeff.m.
  3. delsum.m.
  4. summera.m.
  5. varme.m.
  6. swing.m.
  7. filminsp.m.
  8. lab1pre.m.

Laboration 2, 3 och 4: Lokal: MH:233
TIDER:
LAB 2: Ti 27/3 15-17 On 28/3 10-12 To 29/3 15-17 Fr 30/3 10-12, 13-15
LAB 3: Ti 3/4 15-17 On 4/4 10-12 To 5/4 15-17 Fr 6/4 10-12, 13-15
LAB 4: Ti 8/5 15-17 On 9/5 10-12 To 10/5 15-17 Fr 11/5 10-12 13-15
Anmälan görs på listor på institutionens anslagstavla på bottenvåningen i matematikhuset.

Laboration 2
Här finns handledningen i postscript och i pdf .

Laboration 3
Här finns handledningen i postscript och i pdf .

Laboration 4
Här finns handledningen i postscript och i pdf .

REFERENSER: Den som vill veta mer om Matlab och Maple kan söka i:


Annika Sparr
Last modified: Tue Jun 26 14:07:25 MEST 2001