Kontinuerliga system, vt 2000

KURSPROGRAM
Här finns en postscript- och en pdfversion av kursprogrammet för lp 3 (pdf ) och av kursprogrammet för lp 4 (pdf ).

Kursen omfattar kapitel 1, 3, 4, 5, 7, H, S och D.
Följand avsnitt är kursiva:
Boken: H.12, D.4, 5.6 (utom ex 5.5), 7.2, 7.5, 7.6, 7.8 + allt finstilt.
Gamla kompendiet: H.9, D.2, 5.5 (utom ex 4), 7.2, 7.5, 7.6, 7.8 + allt markerat med *.

Här finns en postscriptversion av en kortrepetition (pdf ) av kursen.

ÖVNINGAR
Endast en övningsgrupp fredag 12/5 8-10 (sal MH:229).
För den andra gruppen är tiden ändrad till onsdag 17/5 8-10 sal MH:333

TENTAMEN: Onsdag 31/5 8-13 i sal MA:9.
Tillåtna hjälpmedel: Utdelade formelblad (se nedan), Tefyma eller gymnasietabell samt räknedosa.

FORMELBLAD
Här finns den formelsamling (pdf ) som delas ut på tentamen.
På tentamen fås dessutom formelbladet Komplex Analys för F (pdf ).

RÄTTELSLISTOR
Här finns en postscriptversion av en rättelselista (pdf ) till övningsboken, 2000.
Rättelselistor till gamla övningshäftet samt till boken, 1999 finns på förra årets sida.

SEMINARIEÖVNINGAR
Här finns en postscriptversion av lösningar till semövning 1 (pdf ) och till semövning 2 (pdf ).


LABORATIONER
Kursen innehåller 4 obligatoriska laborationer, varav 1 under läsperiod 3.

Laboration 1 Här finns en postscriptversion av handledningen (pdf ). En pappersversion finns att hämta i en box på vita hyllan i trapphuset på 5:e våningen i matematikhuset.

Här finns de i handledningen nämnda m-filerna

  1. funklick.m.
  2. koeff.m.
  3. delsum.m.
  4. summera.m.
  5. varme.m.
  6. swing.m.
  7. filminsp.m.
  8. lab1pre.m.

Laboration 2 Här finns en postscriptversion av handledningen (pdf ). En pappersversion finns att hämta i en box på vita hyllan i trapphuset på 5:e våningen i matematikhuset.

Laboration 3 Här finns en postscriptversion av handledningen (pdf ). En pappersversion finns att hämta i en box på vita hyllan i trapphuset på 5:e våningen i matematikhuset.

Laboration 4
Här finns en postscriptversion av handledningen (pdf ). En pappersversion finns att hämta i en box på vita hyllan i trapphuset på 5:e våningen i matematikhuset.

TIDER OCH LOKALER:
Ti 9/5 8-10 MH:233 och E:VAL, On 10/5 10-12 MH:233 och E:VAL, Fr 12/5 10-12, 13-15 MH:233
Anmälnlistor finns på institutionens anslagstavla på bottenvåningen i matematikhuset. Om inget annat överenskommes gäller den anmälan som gjordes till lab 2.

REFERENSER
Den som vill veta mer om Matlab och Maple kan söka i:


Annika Sparr
Last modified: Fri May 12 10:55:14 MET DST 2000