Flerdimensionell analys (FMA430) för F och
Flerdimensionell analys med vektoranalys (FMA435) , vt 1 2008


För beskrivning av kursernas mål och innehåll se: studiehandboken.

Kursen FMA435 () består av 2 delar, dels FMA430 som läses (tillsammans med F) under periden vt 1 och dels tredimensionell vektoranalys, som läses under läsvecka 1-3 i perioden vt 2. Även tentamen består av två delar, tentamen i FMA430 samt en kompletterande tentamen i läsvecka 3 i vt 2. Slutbetyget i FMA435 är detsamma som tentamensbetyget i FMA430.
Dessutom innehåller kursen FMA435 2 st oblgatoriska datorövningar, måndagen 21/1 kl 8-10 och måndag 4/2 kl 8-10.

 • FMA430
 • FMA435 vt1 (datorövningar)
 • FMA435 vt2 • FMA430, vt 1

  Föreläsare: Annika Sparr, tjänstrum MH:550, tel.: 046-222 85 64, E-post: annika@maths.lth.se.
  Mottagningstid: måndagar 15.15-16.15 under vt 1 i rum MH:550.

  Kurslitteratur:
  Persson-Böiers: Analys i flera variabler, Studentlitteratur, Lund 2005
  Övningar till Analys i flera variabler, KFS, Lund 2006

  För de studenter som har ett gammalt övningshäfte (äldre än från 2005) finns en översättningslista ( postscript och pdf ) mellan det gamla och det nya övningshäftet. Observera att det saknas övningar til avsnitt 8.2 och kapitel 10 i det gamla häftet. Dessa avsnitt ingår ej i kursen FMA430.

  Förkunskaper:
  Här finns en lista över lämliga förkunskaper (pdf) från kurserna Endimensionell analys och Linjär algebra.


  KURSPROGRAM
  Här finns kursprogrammet i postscript och pdf


  Figurer mm från föreläsningar:
  (15/1) Här finns figurer till nivåkurvor till en funktion
  (17/1, 18/1) Här finns figurer till exempel 1.25 i boken, och här till partiella derivator och tangentplan till en funktionsyta.
  (18/1) Här finns en sadelyta sadelyta med ett tangentplan, och här ett exempel på en funktion som saknar tangentplan.
  (22/1) Här finns figurer till gradienten och här finns Maplefiler som ritar funktionsgrafer, nivåkurvor och gradienten dels som maplesession. och dels som textfil.
  (24/1) Här finns en figur med nivåkurvor och gradienten och här finns en sammanfattning av gradient (kap 2.4)
  Här finns figurer av en funktion vars blandade andraderivator är olika och här finns Maplefiler som ritar dessa dels som maplesession. och dels som textfil.
  (14/2) Här finns figurer till övning 8.39. och till övning 8.25
  (15/2) Här finns figurer till övning 8.8 och till övning 4.47
  (24/1) Här finns en sammanfattning av metoder att beräkna kurvintegraler.


  REPETITIONS- OCH INSTUDERINGSFRÅGOR
  Här finns instuderingsfrågor i postscript och pdf
  Här finns en repetitionslapp i postscript och pdf med förslag om lämpliga övningsuppgifter att repetera.
  Här finns exempel på teorifrågor från de senaste skrivningarna i postscript och pdf.
  Här finns de tre gamla tentor, 2007-08-22 , 2004-03-10, 2003-04-29 och svar som delats ut på föreläsningarna.

  TENTAMEN
  Lördagen 8/3 kl 8.00-13.00. Lokaler F: MA10, : MA8
  Inga hjälpmedel tillåtna.
  Omtentamen: Fredagen 28/3 kl 8.00-13.00. Lokaler: MA:9 A-C (F, , E, D, C), MA:10 (öviga). Till denna krävs föranmälan.
  Här finns flera extentor med lösningar.
  Här finns allmän information om tentamina i matematik samt skrivningsregler.


  Vita hyllan: Här kan du hitta extentor, kursprogram, repetitionspapper m.m. för alla matematikkurser: Vita hyllan

  FMA435
  vt 1

  DATORÖVNINGAR:
  Datorövningarna är obligatioriska för de som läser FMA435 (), däremot finns det inte plats på datorövningarn för de som läser FMA430 (F). Under datorövningarna används datorprogrammet Maple. Detta finns på EFD:s datorer. Som student kan du ladda hem programmet, se Student i Lund. Läs där under rubriken Matematik. Se alternativt Datordriftgruppen . De studenter som inte har en snabb internetkoppling kan låna CD-skivor hos studentdatorrådgivarna.

  Här finns en introduktion till Maple i postscript och pdf.
  Här finns en handledningen till datorövningen 1 i postscript och pdf.
  Här finns en handledningen till datorövningen 2 (4/2) i postscript och pdf.

  REFERENSER: Den som vill veta mer om Matlab och Maple kan söka i:  vt 2

  ANSLAGSTAVLA
  Frågetimmar: Onsdagar 16/4 kl 8-10, lokal MH:362B.
  Tentamen: Fredag 18/4 kl 8.00-10.00, lokal MA10 del A och B.

  Föreläsare: Annika Sparr, tjänstrum MH:550, tel.: 046-222 85 64, E-post: annika@maths.lth.se.
  Mottagningstid: fredagar 9.15-10.00 läsvecka 1 och 2 under vt 2 i rum MH:550.


  KURSPROGRAM
  Här finns kursprogrammet i postscript och pdf  REPETITIONS- OCH INSTUDERINGSFRÅGOR
  Här finns instuderingsfrågor i postscript och pdf
  Här finns de tre exempeltentor i postscript och pdf som delats ut på föreläsningarna. Problemen är hämtade från gamla tentor på kursen "Flerdimensionell analys med vektoranalys". Här finns flera extentor med lösningar till denna kurs. På var och en av dessa finns minst ett problem på vektoranalysdelen.
  NÅGRA FIGURER Här finns figurer till övning 8.18.

  TENTAMEN
  Fredagen 18/4 kl 8.00-10.00 i sal MA10 A och B.
  Omtentamen: Torsdagen 21/8 kl 8.00-10.00. Till denna krävs föranmälan.
  Inga hjälpmedel tillåtna.
  Denna tentamen bedöms endast som godkänd eller underkänd. Slutbetyget på FMA435 är detsamma som tentamensbetyget i FMA430.
  Annika Sparr
  Last modified: Mon Apr 14 09:42:09 CEST 2008