Hemsida för kursen i Matematisk modellering med
 statistiska tillämpningar våren 2018.

Kurschef och föreläsare är Anders Källén.
Rum MH:552A (i matematikhuset).
Telefon 046-222 0333 (mobil: 070-5336477).
e-post: andersk@maths.lth.se

Mottagning efter överenskommelse via epost.

 

Kursstart är månagen den 19/3 kl 13.15 i MH:333 med introduktion och föreläsning.

Detta är en projektkurs, i vilken man blir godkänd om man
  • närvarar vid den obligatoriska föreläsningen den 23/4,
  • lämnar in och får godkänd två olika projektrapporter, samt redovisar den senare.

Kursen handlar om hur man hanterar osäkerhet i beslutsfattande och i hur man skriver rapporter som ska vara underlag för sådana beslut. Mer precist handlar den om svårigheterna att fatta beslut på basen av resultat från en statistisk analys av insamlade data. Kursen har både en föreläsningsdel och en projektdel. På föreläsningarna diskuteras innebörden av statistiska resultat, hur man tolkar dem och  några viktig fällor och fel när man drar sina slutsatser. Det som diskuteras då behövs framför allt för det första projektet (mini-projektet). 

Dessutom handlar kursen om (vetenskaplig) etik och om rapportskrivande. Föreläsningarna kommer att hantera flera etiska frågor som dyker upp då man vill skaffa sig solid information om samband (som t.ex. ger rökning lungcancer?) Kring rapportskrivandet finns en specialföreläsning och det man lär sig där ska tillämpas (och blir bedömt) i huvudprojektet.

Arbetet med huvudrapporten ska också presenteras för andra kursdeltagare på en avslutande sejour den 21/5.

Kursöversikt: 

Må 19/3 Introduktion och föreläsning
Ti 20/3 Föreläsning och introduktion till miniprojektet (grupper om 2)
Må 26/3 Föreläsning+kamratgranskning av miniprojekt
Ti 27/3 Föreläsning, intro huvudprojekt (grupper om 4)+kamratgranskning av miniprojektet
Ti 3/4 Miniprojektet till kurschefen som pdf-fil
Må 16/4 Diskussion kring miniprojektet och funderingar kring huvudprojektet (obligatorisk)
On 18/4 Finalt miniprojekt till kurschef med epost
Fre 20/4 Lägesrapport för huvudprojektet till kurschef per epost
Må 23/4 Obligatorisk föreläsning om rapportskrivning
Ons 25/4 Uppföljning och diskussion om grupparbete
Fre 27/4 Första versionen av huvudprojektet till kurschefen per epost
To 3/5 Diskussion om huvudprojektet
Ti 15/5 Slutlig rapport för huvudprojektet som pdf till kurschefen per epost
Mån 21/5 Rapportering av huvudprojektet (hur gick arbetet?)

När ni skickar in projekt med epost. skriv gruppnummer enligt nedan i ämnesfältet, samt vilket projekt det är.

Gruppindelning för huvudprojektet: Notera att de tre första grupperna nu består av 5 personer!

1 Ellinor Augustsson Joefin von Wachenfeldt David Carpenfelt Erik Leffler
Michel Arab
2 Ida Buhre Josefine Öder Gustaf Boström Mattias Pettersson
Ludwig Hollmann
3 Mattias Näsström Albert Sjölund Linnea Andersson Karin Bergdahl
4 Iris Einarsson Elinor Fagerberg Ruben Larsson Edvin Olsson
5 Josefin Johansson André Svensson Rickard Bolin Eric Rostedt
6 Robin Holtz Bernståle Johan Lindberg Evelina Videnord Maria Åkesson
7 Filip Johansson Vitez Svante Rosenlind Katarina Hellgren Emelie Messelt
8 Harald Österling Jonas Hultin Oscar Stein Jonathan Lindberg

Länkar:


Läs om matematikhistoria på: MacTutor History of Mathematics.

Matematikintresserade studenter rekommenderas att besöka Lunds Matematiska Sällskaps möten.