Hemsida för kursen i Endimensionell Analys för E och I hösten 2017.

Kurschef och föreläsare är Anders Källén.
Rum MH:552A (i matematikhuset).
Telefon 046-222 0333 (mobil: 070-5336477).
e-post: andersk@maths.lth.se

Mottagning efter överenskommelse, gärna via epost.Skrivningsvisningen för B2:an är fredagen den 9/2 kl 12.10 i sal MH:309

Observera att till tentamen ska man anmäla sig. All kommunikation kring tentamensanmälningar (såsom plussing) görs med matematikexpeditionen och inte med kurschefen!

B2:an längre ner!

Inför skrivningen 13/01 kl 8-13:

1. Innan ni börjar räkna ex-tentor, gå igenom det ni redan har räknat och förvissa er om att ni inte bara kan lösa talen igen, utan också förklara dem för någon annan. Att stanna upp en stund och fundera kring det man lärt sig är oftast väl investerad tid! 

2. Information om skrivningsregler hittar ni  HÄR

3. Bra att veta om hur vi rättar hittar ni  HÄR

4. Dessutom kan informationen i följande dokument från Linköping vara till hjälp!Delkurs B1, lp 1
 • Kursprogrammet finns här: (pdf).
 • Instuderingsfrågor till Endimensionell Analys B1 (pdf)
  Dessa är en hjälp för inlärandet genom att man kan kontrollera att man förstått vad det är kursen försöker lära ut.
De obligatoriska momenten är:
 1. Två stycken färdighetsprov. Här finns information om datorträning och färdighetsproven. Tryck här för att komma åt färdighetsproven (och motsvarande övningsprov)
 2. Redovisningsuppgift. Uppgiften (som ni hittar här) redovisas skriftligt och muntligt torsdagen den 14/9
 3. Tentamen. Skriftlig tentamen preliminärt fredagen den 27 oktober kl. 8.00 -13.00. Plats meddelas senare. Eftersom det är anonyma tentor måste tentamensanmälan göras. Inga hjälpmedel är tillåtna på skrivningen (gäller även mobiltelefoner). 
Mer information om de obligatoriska momenten hittar du här.
För att få tentera måste man vara klar med redovisningsuppgiften och de två färdighetsproven.

Individuell repetition

Du kommer själv att få repetera och öva upp din grundläggande räknefärdighet. Förhoppningsvis har du fått någon uppfattning om ditt behov av detta genom det diagnostiska test ni gjorde under vecka 0. Repetitionen svarar mot kapitel 1-3, 5 i boken Endimensionell Analys, och består i att du ska arbeta dig igenom 10 stycken arbetsblad fokuserade kring olika teman. Du hittar dem här:

Att du behärskar de områden de omfattar är en förutsättning för att du ska kunna får avsedd behållning av föreläsningarna. Dessutom testas samma kunskaper i två obligatoriska färdighetsproven. Slutligen innehåller skrivningen en 1:a uppgift som bör vara en gratispoäng om man gör sin repetition ordentligt. (Denna uppgift måste ni ha godkänd för att resten av skrivningen ska kunna bli godkänd.) Så vi bedömmer detta som väldigt viktigt!!

En utmärkt bok för repetition (och bredvidläsning under B1-kursens gång) är Mot bättre vetande i Matematik.


Webbaserat kursmaterial

I ett försök att förbättra resultaten på denna kurs kommer vi i år att gå igenom materialet i en annan ordning än den som är bruklig. Ordningen innebär att vi  inte ställer så höga krav på räknefärdigheten i början, och därmed kan ni gå igenom arbetsbladen i lugn och ro. Istället diskuterar vi på analysens teoretiska innehåll från början.

Materialet är samma som i kurslitteraturen, men det kan vara svårt att läsa boken i den ordningen. Därför finns ett webbaserat kursmaterial här:


Det innehåller förutom läromaterial också både instuderingsövningar som ska vara hjälp att förstå texten, samt blandade övningar som ingår i kursprogrammet. Målet är att klara av att lösa den typ av problem som finns bland de blandade övningarna (många av dessa är gamla tentamensproblem).

Övningar och frivilliga inlämningsuppgifter


Många studenter tycker att det är onödigt att delta i övningarna eftersom det går att hitta "lösningar" till övningsuppgifter på nätet. Detta kommer att vara en sanning med modifikation för oss under läsperiod 1, och även om man kommer över lösningar så hjälper det ofta inte förståelsen att bara skriva av dem. Vill du satsa på utbildningen bör du snarast sätta dig in i det matematiska "tänket", och utnyttja övningarna och dess övningsledare för detta.

Under hösten kommer vi på vissa övningar att dela ut specialövningar som ni ska lösa hemma och sedan lämna in på nästkommande övning. Att göra detta är frivilligt, men är tänkt att hjälpa den som vill förstå hur man skriver kompletta lösningar så att det inte kommer några obehagliga överraskningar på slutskrivningen (rätt svar kan ge noll poäng!).

 1. Inlämningsuppgift 1
 2. Inlämningsuppgift 2
 3. Inlämningsuppgift 3

Föreläsningsanteckningar

Följande tabell innehåller länkar till "outlines" för föreläsningarna:

Föreläsning 1
28/8
Föreläsning 2
29/8
Föreläsning 3
31/8
Föreläsning 4
5/9
Föreläsning 5
6/9
Föreläsning 6
11/9
Föreläsning 7
12/9
Föreläsning 8
15/9
Föreläsning 9
18/9
Föreläsning 10
19/9
Föreläsning 11
22/9
Föreläsning 12
26/9
Föreläsning 13
29/9
Föreläsning 14
2/10
Föreläsning 15
5/10

Notera att dessa är inte fullständiga föreläsningsanteckningar! De bör användas till att få en överblick över vad som ska hända på föreläsningen, men kan inte ersätta densamma.

Videor

Som komplement  (obs!) till föreläsningarna rekommenderas  de videos  som Jonas Månsson har spelat in och som återfinns här. Lär dig använda dem  så att det blir så bra som möjligt för dig själv. Mest nytta har du förmodligen av dem när du har problem med en speciell del av kursen. Leta då upp de videos som behandlar detta avsnitt och studera dem. Notera att indelningen syftar till A-spåret, som delar upp B1 och B2 i tre delkurser, A1, A2 och A3. Och att vi, som sagt, läser i en annan ordning.

Jag påminner om att matematik är inte en åskådarsport. Man har inte uträttat något bara för att man tittat på en video!

Webforum

Glöm inte att använda vårt webforum för att få hjälp när du studerar. Här kan du ställa frågor, och gärna besvara andras frågor. Just att svara på andras frågor är nyttigt - då måste man verkligen tänka efter att man uttrycker sig klart. Och få saker är så bra för förståelsen av matematik som att förklara för andra.

Delkurs B2, lp 2

Kursstart är måndagen 30/11 kl 10.15 i E:A 

Kursen omfattar 19 föreläsningar, 15 övningar, 6 seminarier följt av tentamen

 • Kursprogrammet finns här: (pdf)
 • Instuderingsfrågor till Endimensionell Analys B2 (pdf)
De obligatoriska momenten är:
 1. Redovisningsuppgift, vilken måste vara godkänd för att du ska få tentera. Uppgiften (som ni hittar här) redovisas skriftligt och muntligt på tid som anges i TimeEdit. Kom i tid! Om inte löper du risk att missa tillfället och får då inte tentera i januari. Vid frånvaro med laga förfall, hör av er till kurschefen så snart som möjligt.
 2. Tentamen. Skriftlig tentamen den 13/1 2018 08.00-13.00. Lokal meddelas senare. Inga hjälpmedel. 
Observera att denna tentamen ska man anmäla sig! Det görs via denna länk. Anledningen till detta är förfarandet med anonyma tentor. Det är tillåtet att gå upp för att förbättra ett redan godkänt resultat - det bästa resultatet är det som räknas i slutänden..

Frivilliga inlämningsuppgifter

Under hösten kommer vi på vissa övningar att dela ut specialövningar som ni ska lösa hemma och sedan lämna in på nästkommande övning. Att göra detta är frivilligt, men är tänkt att hjälpa den som vill förstå hur man skriver kompletta lösningar.
 1. Inlämningsuppgift 1
 2. Inlämningsuppgift 2
 3. Inlämningsuppgift 3

Föreläsningar

Följande tabell innehåller länkar till "outlines" för föreläsningarna:

Föreläsning 1
30/10
Föreläsning 2
31/10
Föreläsning 3
6/11
Föreläsning 4
7/11
Föreläsning 5
9/11
Föreläsning 6
13/11
Webb Illustration
Föreläsning 7
14/11
Föreläsning 8
16/11
Föreläsning 9
17/11
Föreläsning 10
21/11
Föreläsning 11
23/11
Föreläsning 12
27/11
Föreläsning 13
28/11
Föreläsning 14
30/11
Föreläsning 15
4/12
Föreläsning 16
5/12
Föreläsning 17
7/12
Föreläsning 18
11/12

Notera att dessa är inte fullständiga föreläsningsanteckningar! De bör användas till att få en överblick över vad som ska hända på föreläsningen, men kan inte ersätta densamma. Dessutom kommer de faktiska föreläsningarna troligen att "sacka" efter relativt programmet. Om så sker, kommer det inte att annonseras på hemsidan.

Länkar: Läs om matematikhistoria på: MacTutor History of Mathematics.

Matematikintresserade studenter rekommenderas att besöka Lunds Matematiska Sällskaps möten.