Flerdimensionell analys för W, FMA 430, lp VT2, 2009

Välkommen till kursen!

Anders Holst och Johan Nilsson
Kurslärare

Epost: ah-at-maths.lth.se och johann-at-maths.lth.se

 • Preliminära lösingar till skrivningen.
 • Kurslitteratur:
  Dunkels m fl, Flervariabelanalys med numeriska tillämpningar, Studentlitteratur

  Övningar i Analys i flera variabler, Studentlitteratur.

  A. Holst, Introduktion till Maple, säljes vid första föreläsningen.

  Utdelat material.

  Genusaspekter

  Kursmaterial --- (mer kommer!)

  Program för varje lektion:

  1. Lektion 1
  2. Lektion 2
  3. Lektion 3
  4. Lektion 4
  5. Lektion 5
  6. Lektion 6
  7. Lektion 7
  8. Lektion 8
  9. Lektion 9
  10. Lektion 10
  11. Lektion 11
  12. Lektion 12
  13. Lektion 13
  14. Lektion 14
  15. Lektion 15
  16. Lektion 16
  17. Lektion 17
  18. Lektion 18
  19. Lektion 19
  20. Lektion 20