Flerdimensionell analys för W 2004

 • Kursens uppläggning (pdf)
 • Lokalschema (pdf)
 • Kursprogram för lp2 vt 2004 (pdf)
 • Inledning till Maple (pdf)


  Läsvecka 1

 • Inför Lektion 1 (pdf)
 • Lektion 1 (pdf)
 • Lektion 2 (pdf)
 • Lektion 3 (pdf)


  Läsvecka 2

 • Om öppna och slutna mängder (pdf)
 • Om andragradskurvor (pdf)

 • Lektion 4 (pdf)
 • Lektion 5 (pdf)
 • Lektion 6 (pdf)


  Läsvecka 3

 • Funktioner från R^n till R^m (pdf)

 • Lektion 7 (pdf)
 • Lektion 8 (pdf)
 • Lektion 9 (pdf)


  Läsvecka 4

 • Lektion 10 (pdf)
 • Lektion 11 (pdf)
 • Lektion 12 (pdf)
 • Lektion 13 (pdf)


  Läsvecka 5

 • Till föreläsning 5 (pdf)
 • Mapleexempel till föreläsningen (mapletxt)
  (Ladda ned och öppna sedan Maple)

 • Lektion 14 (pdf)
 • Lektion 15 (pdf)
 • Lektion 16 (pdf)


  Läsvecka 6

 • Svar till uppgifter i avsnitt 10.4 i Thomas (pdf)

 • Lektion 17 (pdf)
 • Lektion 18 (pdf)
 • Lektion 19 (pdf)
 • Lektion 20 (pdf)

  Alternativ text om kurvintegraler (pdf)


 • Tentamen 24 maj -- del 1 (pdf)
 • Tentamen 24 maj -- del 2 (pdf)
 • Tentamen 24 maj -- svar (pdf)
  Anders Holst