Flerdimensionell analys för W 2003

LI>Svar till tentan (pdf)

 • Kursens uppläggning (html)
 • Information om kurslitteratur mm (pdf)
 • Kursprogram för lp4 2003 (pdf)
 • Inledning till Maple (pdf)
  0.33MB, tills vidare utan grafer. Fanns i tryckt form för deltagarna.


  Läsvecka 1

 • Inför Lektion 1 (pdf)
 • Lektion 1 (pdf)
 • Lektion 2 (pdf)
 • Lektion 3 (pdf)
 • Lektion 4 (pdf)

 • Vad skall jag kunna om andragradskurvor (pdf)


  Läsvecka 2

 • Lektion 5 (pdf)
 • Lektion 6 (pdf)
 • Lektion 7 (pdf)
 • Lektion 8 (pdf)


  Läsvecka 3

 • Exempel på variabelsubstitution i differentialekvationer med Maple (Maplefil)

 • Lektion 9 (pdf)
 • Lektion 10 (pdf)
 • Lektion 11 (pdf)
 • Lektion 12 (pdf)

  Läsvecka 4

 • Lektion 13 (pdf)
 • Lektion 14 (pdf)
 • Lektion 15 (pdf)
 • Lektion 16 (pdf)

  Läsvecka 5

 • Om tentamen (pdf)
 • Exempeltenta 1 (pdf)
 • Förslag på lösningar till Exempeltenta 1 (pdf)
 • Vanlig tenta löst med Maple (Maplefil)
 • Lite om dubbelintegration med Maple (Mapletext)

 • Lektion 17 (pdf)
 • Lektion 18 (pdf)
 • Lektion 19 (pdf)
 • Lektion 20 (pdf)

  Läsvecka 6

 • Lektion 21 (pdf)
 • Lektion 22 (pdf)
 • Lektion 23 (pdf)
 • Lektion 24 (pdf)

  Läsvecka 7

 • Maplekommandon för lösning av tentan från mars 2000 (Maplefil)

 • Lektion 25 (pdf)

  Anders Holst