Tillämpad matematik, våren 2004

  • Kursprogram lp1 vt 2004 (pdf)
  • Kursprogram lp2 vt 2004 (pdf)
  • OBS! Fr.o.m. Läsvecka 4 under lp2 (efter påsk) är förläsningen To 8-10 flyttad till Matematikhuset enligt följer:
    22/4 -- MH:333, 29/4 -- MH:B samt 6/5 och 13/5 -- MH:C.

  • Om deltafunktioner (pdf)
  • Några Overheadbilder (pdf)
  • Om kurv- och ytintegraler (pdf)


    Anders Holst