Komplex analys för E lp 1 2003

Välkomna till kursen Komplex analys för E (4 poäng), som börjar med en föreläsning måndagen den 1 september 2003
kl 8-10 i MA:3.


Innehåll

 • Nyheter
 • Kursplan
 • Litteratur
 • Inlämningsuppgifter
 • Datorövningar
 • Extentor
 • Kontrollfrågor
 • Formelblad

 • Nyheter


  Kursplan

  Här är kursplanen i postscript och pdf.


  Litteratur

 • Fourierserier.mws. Provkör denna Maple-fil för att lära dig mer om Fourierserier och Maple.
 • Blixtkurs i komplex integration (PS) och (Pdf). Kompletterar läroboken, kap 11 och 13.
 • Övningar i komplex integration (PS) och (Pdf). Övningar till kap 11 och 13 som inte finns i övningshäftet.

  Inlämningsuppgifter

  Regler för inlämningsuppgifter (pdf)
  Här är inlämningsuppgifterna. Tryckfel och förtydliganden meddelas ovan under rubriken Nyheter.
 • Uppgift 1 (pdf)
 • Uppgift 2 (pdf)

  Datorövningar

 • Handledning till övning 1 (pfd)
 • Handledning till övning 2 (pfd)

  Filerna som behövs för datorövning 2 hittar du här: Ladda ner dem till din Matlabkatalog.
  I Netscape (under Unix) gör du det t.ex. genom att klicka med högerknappen på namnet och välja "Save Link As..."
  Om det inte fungerar, kan det bero på att filerna får ett för starkt skydd, när de hamnar hos dig. Ta då bort det.

  Kontrollfrågor

  Här finns kontrollfrågorna i postscript och pdf.

  Formelblad

  Här finns formelbladet i postscript och pdf.
  Anders Holst
  Last modified: Thu Sep 18 17:53:30 MEST 2003