Funktionalanalys och harmonisk analys lp 1-2 2004


Innehåll

 • Praktiska upplysningar
 • Nyheter
 • Kursplan
 • Utdelat material
 • Litteratur
 • Ordlista
 • Datorövningar
 • Inlämningsuppgifter

 • Välkomna till hemsidan för kursen Funktionalanalys och harmonisk analys (FMA260). Kursen är profilkurs för F-profilen Teknisk matematik, men kan också läsas fristående. Kursstarten sker onsdagen den 1 september kl 15.15, i MA:3.

  Vad är funktionalanalys?

  Vad är harmonisk analys?


  Nyheter


  Praktiska upplysningar


  Kursplan:

  Så här ser kursplanen ut för tillfället i ps och pdf.


  Utdelat material till kursen

  Här kommer att finnas en lista på under kursen utdelade skrifter. För föreläsningsmaterial och övningar, se ovan.


  Litteratur:

  Några bredvidläsningsböcker: Som hjälp vid datorövningar och för inlämningsuppgifter kan användas datorprogrammen Matlab och Maple. De är tillgängliga för alla studenter vid Lunds universitet. Se vidare Student i Lund. Har du inte snabb internetuppkoppling så lär det gå att låna en CD från studentrådgivarna.

  Här är en del vidare upplysningar om programmen:


  Ordlista

  Här är ett embryo till en lista över de viktigaste begreppen och definitionerna i kursen. Den finns i formaten
  html och pdf.

  En mycket användbar svensk matematisk ordlista på något mer elementär nivå som berör många grenar av matematiken är Jan Thompson: Matematiklexikon, Wahlström & Widstrand 1994.

  Datorövningar

  Inlämningsuppgifter

  Förutom de frivilliga hemuppgifter (mest i form av valda räkneproblem) som delas ut på övningarna ingår också obligatoriska inlämningsuppgifter med anknytning till datorövningarna.


  Hittar du felaktigheter, länkar som leder ut i intet eller bara har frågor om något på sidan så skicka genast post till mig.


  Anders Holst
  (Modifikation av Sven Spannes hemsida för förra årets kurs.)
  Lunds universitet | Lunds tekniska högskola | Matematikcentrum | Matematik, LTH