Flerdimensionell analys för C och D lp ht 1 2008


Här kan man få upplysningar om kursen och hämta kursprogram m.m.
Kursen börjar med en föreläsning måndagen den 27 oktober 2008 kl. 13.15 i MA:1.
Föreläsare och kursledare är Anders Holst.

Innehåll

 • Vita hyllan
 • Nyheter
 • Kursprogram
 • Tentamen
 • Instuderingsfrågor
 • Förkunskaper
 • Datorövningar
 • Gammalt övningshäfte

 • Vita hyllan:

  Här kan du hitta extentor, kursprogram, repetitionspapper m.m. för alla matematikkurser: Vita hyllan

  Nyheter:

  Anteckningar:


  Kursprogram:

  Så här ser en preliminär version av kursplanen ut i pdf.


  Tentamen:

  Tisdagen den 16 december 2008 kl 8.00-13.00 i MA:10.

  Instuderingsfrågor:

  Här finns de i pdf.


  Förkunskaper:

  Här kan man se vilka förkunskaper som behövs pdf.
  Kort repetition av några viktiga begrepp från Linjär algebra pdf.


  Datorövningar:

  Datorövningarna är obligatoriska. Under datorövningarna används datorprogrammet Maple. Detta finns på EFD:s datorer. Som student kan du ladda hem programmet, se Student i Lund. Läs där under rubriken Matematik. Se alternativt Datordriftgruppen . De studenter som inte har en snabb internetkoppling lär kunna låna CD-skivor hos studentdatorrådgivarna.

  Här finns en introduktion till Maple i pdf.
  Här finns handledningen till datorövning 1 i pdf.
  Här finns handledningen till datorövning 2 i pdf.

  REFERENSER: Den som vill veta mer om Matlab och Maple kan söka i:


  Gammalt övningshäfte:

  Det går faktiskt att använda övningshäftet från 2001. Här finns en översättningslista från det gamla till det nya häftet i pdf.


  Anders Holst