Öresundsdagen om grundutbildning i matematik på universitet och högskolor

Onsdag 23:e oktober 2013 anordnas "Öresundsdagen om grundkurser i matematik på universitet och högskolor" vid Lunds Universitet. Konferensen organiseras av de matematiska institutionerna vid LU och DTU (Danmarks Tekniske Universitet).

Syftet med konferensen är att ge lärare och andra som är involverade i matematikgrundutbildningen en möjlighet att diskutera och utväxla erfarenheter kring de utmaningar som undervisningen står inför idag. Några aktuella frågeställningar är:

1. Människor i dag använder avancerad teknologi rutinmässigt i arbete och privat. Vilka ändringar i matematikundervisningens form och innehåll följer naturligt av detta?

2. Vilken roll spelar modern teknologi när du planerar föreläsningar/räkneövningar/projektarbeten, och hur påverkar användningen av modern teknologi din roll som lärare och dina studenters sätt att arbeta på?

3. Vilka färdigheter har studenterna när de börjar på universitet och högskola? Hur hanterar man övergången från gymnasieskola till universitet/högskola och övergången från universitetens matematikgrundkurser till andra universitetskurser?

I menyn till vänster finns bland annat information om hur du registrerar dig.

 Frågor om LUs nätsidor: webmaster
Senast uppdaterad: 2013-07-10

Centre for Mathematical Sciences, Box 118, SE-22100, Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)