Partiella differentialekvationer med distributionsteori

Instuderingsfrågorna
Hemtentan

2008-03-26: Samtliga skrivande är godkända på den skriftliga tentan. Tidbokningsschema för den muntliga tentan är uppsatt i foajén.