Matematisk kommunikation för ∏

Grundkurs ht 2005-vt 2006

Läsperioder 2 och 3

Föreläsningar

Här finns ett föreläsningsschema för lp 2.

Här finns manuskripten till föreläsningar:

  1. Antalet primtal är oändligt
  2. De naturliga talen
  3. Euklidisk geometri
  4. Dimensionsanalys och π-satsen
  5. Problemlösning
  6. Att läsa matematik
  7. Matematikens ofullkomlighet

Övningar

Här finns den problemsamling som kommer att delas ut på föreläsningarna.

Inlämningsuppgifter

Här är inlämningsuppgift 1. Sista inlämningsdag är 2004-11-24.

Här är inlämningsuppgift 2. Sista inlämningsdag är 2004-01-26.

Projekt

Information om redovisningarna av projekten

Projektarbetena redovisas enligt det schema som ligger på Teknisk matematiks hemsida.

Grupperna opponerar på de presentationer som ligger i samma pass. Grupperna ansvarar själva för att en version av arbetet senast tisdagen den 9 maj skickas elektroniskt till den grupp som skall opponera på arbetet. Skicka också en kopia till Pelle.

Slutversionen av alla arbeten skall föreligga senast torsdagen den 18 maj. Dessa skickas då elektroniskt till Pelle för tryckning.

Information om projektuppgifterna. Projekt ska ha valts senast på föreläsningen 2006-02-16.

Lista över projektgrupper

Kursfakta

Kursen pågår under läsperiod 2, 3 och 4.
För beskrivning av kursens mål och innehåll se:

Kurschef:
Pelle Pettersson, E-post: pelle@maths.lth.se

Övrigt

Länkar

Matematiska samfund

Artikelsökning

Uppslagsböcker

Problemlösning

Skriva matematik

LaTeX

Maple

Här finns en kort introduktion till Maple.

Förra årets hemsida

ht 2004 - vt 2005