Matematisk kommunikation för π

ht 2004-vt 2005

Läsperioder 2 och 3

Föreläsningar

Här finns ett föreläsningsshema för lp 2.

Här finns manuskripten till föreläsningar:

  1. Antalet primtal är oändligt
  2. De naturliga talen
  3. Euklidisk geometri
  4. Dimensionsanalys och π-satsen
  5. Problemlösning
  6. Att läsa matematik
  7. Matematikens ofullkomlighet

Övningar

Här finns den problemsamling som kommer att delas ut på föreläsningarna.

Inlämningsuppgifter

Tyvärr har jag blivit försenad med rättningen av inlämningsuppgifterna. Samtliga inlämningsuppgifter kommer dock att vara färdigrättade under onsdagen den 9/3.

Här är inlämningsuppgift 1. Sista inlämningsdag är 2004-11-23.

Vi är färdiga med rättningen av första inlämningsuppgifterna den 6e december.

Här är inlämningsuppgift 2. Sista inlämningsdag är 2005-02-18.

Inlämningsuppgifterna skall lämnas in på femte våningen i matematikhusets norra del i för därför avsett fack (fråga sekreteraren vid tvivelsmål).

Projekt

Information om redovisningarna av projekten

Projektarbetena redovisas enligt det schema som ligger på Teknisk matematiks hemsida. Grupperna opponerar på de presentationer som ligger i "samma pass". Detta fungerar utom i det pass (13.15-14.45) där det finns tre grupper. Då gäller att "Brownsk rörelse" opponerar på "De Platonska kropparna", "De Platonska kropparna" opponerar på "Minsta kvadratmetoden" och "Minsta kvadratmetoden" opponerar på "Brownsk rörelse".

Grupperna ansvarar själva för att en version av arbetet senast Måndagen den 9e maj skickas elektroniskt till den grupp som skall opponera på arbetet.

Slutversionen av alla arbeten skall föreligga senast Fredagen den 20e maj. Dessa skickas då elektroniskt till Magnus Fontes för tryckning och publicering på nätet.

Information om projektuppgifterna.

Lista över projekt och projekt grupper (uppdaterad 2005-03-14).

Kursfakta

Kursen pågår under läsperiod 2, 3 och 4.
För beskrivning av kursens mål och innehåll se:

Kurschef:
Magnus Fontes, E-post: fontes@maths.lth.se

Övrigt

Latex

Vill du lära dig mer om att skriva rapporter i LaTeX så har Per Foreby en utmärkt handledning.

Här finns också ett exempel på en LaTeX fil som använts för att göra inlämningsuppgifterna.

Maple

Här finns en kort introduktion till Maple.