myrpiggsvin Lineär analys för D lp2 1998

Här finns några upplysningar om kursen 1998. Den som vill planera för framtiden kan också titta på förra årets sidor. All epost med anknytning till kursen sänds till koala98. Föreläsarens mottagningstid under lp 2 är måndagar kl 9.00 - 10.00 i MH:447.

Kursen börjar måndagen den 26 oktober med föreläsning kl 13 i MA:5.
Tentamen äger rum onsdagen den 16 december 1998 kl 8 - 13 i MA:8.


Innehåll

 • Nyheter
 • Kursplan
 • Litteratur
 • Datorövningar
 • Seminarieövningar
 • Övningsprogram och inlämningsuppgifter
 • Kontrollfrågor
 • Formelblad

 • Nyheter

 • (10 dec.) Här finns en lista över alla som är klara med inlämningsuppgifterna. Observera att man måste vara klar med både de obligatoriska inlämningsuppgifterna och båda datorövningarna för att få tentera.
 • (4 dec.) Ett tryckfel till: I inlämningsuppgift 17 står det
  y=3x1+2x2+x1-5w
  Det ska vara
  y=3x1+2x2+x3-5w
  Har du redan räknat färdigt, behöver du inte ändra dina räkningar. Observera att det finns tips till uppgift 17 efter själva uppgiftstexten!
 • (3 dec.) Här finns en lista över alla som är klara med de obligatoriska datorövningarna.
 • (3 dec.) Det finns ett tryckfel i dokumentet om kursens avslutning: Under rubriken "Kapitel 11" står det att derivatan av delta är theta. Det ska självfallet vara tvärtom, alltså att derivatan av theta är delta.
 • (27 nov.) Här finns ett dokument om kursens avslutning i html, i postscript och i pdf. Det innehåller upplysningar om tentamen och frågetimmar samt viktiga moment i kursen.
 • (27 nov.) Det finns extentor (i vissa fall med lösningar) att hämta på Vita hyllan . I slutet av kursen ska vi använda några av dem, nämligen 971220 och 980825.

 • Kursplan

  Här är kursplanen i
  html och postscript och pdf.


  Litteratur


  Seminarieövningar


  Övningsprogram och inlämningsuppgifter


  Datorövningar

  Kontrollfrågor

  Här finns kontrollfrågorna i postscript och pdf.

  Formelblad

  Här finns formelbladet i postscript och pdf.
  Sigrid Sjöstrand
  Last modified: Tue Dec 15 09:09:47 MET 1998