koala1 KOMPLEX och LINEÄR ANALYS för D ht 1998

Välkomna till kursen Komplex och lineär analys för D (KOALA 98). Kursen består av två delkurser:

På sidorna ovan kommer successivt mer information om kurserna, men under tiden kan man titta på förra årets upplysningar, som förstås innehåller en hel del som är inaktuellt:


Till matematiska institutionens hemsida.


Sigrid Sjöstrand
Last modified: Thu Jul 30 09:50:11 MET DST 1998