myrpiggsvin Lineär analys för D lp2 1997

Här finns några upplysningar om kursen 1997. Den som vill planera för framtiden kan också titta på förra årets sidor.

Kursen börjar måndagen den 27 oktober med föreläsning kl 15 i MA:1. Här är en kursplan i html och postscript samt övningsprogrammet för första veckan i html och postscript.


Innehåll

 • Nyheter
 • Utdelat material
 • Kursplan
 • Litteratur
 • Tillämpningar
 • Datorövningar
 • Inlämningsuppgifter

 • Nyheter


  Kursplan

  Här är kursplanen i html och postscript.


  Utdelat material till kursen

  Här är en lista på samtliga under kursen hittills utdelade skrifter.


  Inlämningsuppgifter

  I kursen kommer 6 omgångar inlämningsuppgifter, varav 2 är obligatoriska och anknyter till datorövningarna medan de övriga 4 är frivilliga. De senare ger bonus vid tentamen. Vidare upplysningar finns i kursplanen. I Komplex analys delades ut anvisningar för inlämningsuppgifter. De gäller även i denna kurs. Den som ännu inte har hämtat anvisningarna bör göra det nu.


  Datorövningar

  I kursen ingår två obligatoriska datorövningar, vilka äger rum fredag 14/11 och fredag 28/11 kl 8-10.


  Litteratur


  Tillämpningar

  Här är några obligatoriska kurser för D där man har stor nytta av vad man lär sig i Koala D.


  Sven Spanne
  Last modified: Fri Dec 19 11:01:38 MET 1997