koala1 KOMPLEX och LINEÄR ANALYS för D ht 1997

Välkomna till kursen Komplex och lineär analys för D (KOALA 97). Kursen består av två delkurser:

På sidorna ovan kommer successivt mer information om kurserna, men under tiden kan man titta på förra årets upplysningar, som förstås innehåller en hel del som är inaktuellt: Här finns den för alla deltagare i Komplex analys för D ht 97 obligatoriska enkäten. Var snälla och svara på den senast onsdagen den 3 september, så att vi kan göra gruppindelning för datorövningen. Här är den kursplan som delas ut. Vill du skriva ut den finns den även i postscriptformat.
Sven SpanneTill matematiska institutionens hemsida.

Last modified: Fri Jun 12 14:53:05 MET DST 1998