näbbdjur KOMPLEX ANALYS för D2 lp 1 1997


På denna sida kommer upplysningar om kursen Komplex analys för D. Under uppbyggnad, när sidan är färdigbyggd är den inte längre intressant. Den som vill få en ungefärlig uppfattning om vad som väntar kan även se på förra årets sidor. Sidan uppdateras ofta, och Netscape (eller någon annan vävläsare som "cachar" filer) visar ibland upp en gammal version. Gå därför för säkerhets skull ibland till hemsidan för Koala97, gå vidare till Komplex analys, och håll sedan nere Shift och klicka på Reload för att få senaste versionen. Detta senare gäller även andra sidor.

Hittar du felaktigheter, länkar som leder ut i intet eller bara har frågor om något på sidan så skicka genast post till mig.


Innehåll

 • Nyheter
 • Inkomna anmälningar
 • Kursplan
 • Utdelat material
 • Litteratur
 • Datorövningar
 • Seminarieövningar
 • Övningsprogram
 • Inlämningsuppgifter
 • Kontrollfrågor

 • Nyheter


  Inkomna anmälningar

  Här finns en lista på alla som sänt in den obligatoriska enkäten (och några till). Är du inte med så meddela mig och försök en gång till.


  Kursplan:

  Så här ser kursplanen ut för tillfället i html och postscript.


  Utdelat material till kursen

  Här kommer en lista på samtliga under kursen hittills utdelade skrifter.


  Litteratur:

  Som hjälp vid datorövningar och för inlämningsuppgifter används kan användas

  Datorövningar

  Nedan kommer besked om lokaler och indelning i laborationsgrupper. Se till att fylla i enkäten så snart som möjligt så att jag kan göra indelningen. Det kan ske ändringar i tiderna. Kontrollera här!
  1. Datorövning 1: tisdag den 9 september kl 10-12. Handledning i (9 sep: rättad version, se sid 4), i Postscript och i html (fast översättaren latex2html klarar inte riktigt av mina makron). Här hittar du gruppindelningen.
  2. Datorövning 2: tisdag den 16 september kl 10-12. Handledning i Postscript och i html). Här hittar du gruppindelningen, något ändrad från förra gången enligt deltagarnas önskemål.
  3. Datorövning 3: tisdag den 30 september kl 10-12. Förbered dig med följande (frivilliga) förberedelseuppgifter samt genom att titta på Derivation och integration i Matlab. Här är handledningen i Postscript. (Skrifterna delas ut på övningen fredag 26/9.) Här hittar du vidare anvisningar, bl a gruppindelningen.
  4. Datorövning 4: tisdag den 7 oktober kl 10-12. Här är vidare anvisningar. Lägg märke till att övningsgrupp 1 (Sven) denna gång övar i rummet Jupiter.
  5. Datorövning 5: tisdag den 14 oktober kl 10-12. Här är vidare anvisningar. Denna övning är valfri men rekommenderas speciellt för den mera matematikintresserade, som vill lära sig grunderna av komplex integration. Här finns vidare upplysningar om kursavsnittet komplex integration.

  Seminarieövningar

  Här finns information om förra årets seminarieövningar. I år går jag inte igenom så mycket men titta på nedanstående. Där finns en hel del nyttiga tips om Matlab och Maple. Här är lite utdelat från seminariet 24 sep 1997. Det består av overheadbilder med kommentarer.


  Övningsprogram

  Övningsprogram
  1. läsvecka 1 (i kursplanen).
  2. läsvecka 2: postscript och html.
  3. läsvecka 3: postscript och html.
  4. läsvecka 4: postscript och html.
  5. läsvecka 5: postscript
  6. läsvecka 6: postscript
  7. läsvecka 7: postscript
  Här finns förra årets övningsprogram.


  Inlämningsuppgifter

  Information om och anvisningar för inlämningsuppgifterna finns här. Här finns (utdelade) mer detaljerade anvisningar. Om du inte var på föreläsningen torsdag 11/9 så gå till den fysiska (ej virtuella) vita hyllan (5 vån, Matematikhuset) och hämta ett papper med 6 exempellösningar. Försök att betygssätta dem enligt anvisningarna ovan. Lämna in din värdering tisdag 16/9 tillsammans med övriga inlämningsuppgifter.

  Gruppindelningen är följande:

  1. Bedömare: Sven Spanne. Deltagare: Mathias Albertson-Henrik Hall.
  2. Bedömare: Fredrik Kahl. Deltagare: Björn Hansson-Robert Lutczyk.
  3. Bedömare: Sigrid Sjöstrand. Deltagare: Thomas Mattson-Martin Österlund.
  Nedan kommer själva uppgifterna.
  1. Inlämningsuppgift läsvecka 1
  2. Inlämningsuppgift läsvecka 2 i postscript och html.
  3. Inlämningsuppgift läsvecka 3 i postscript och html.
  4. Inlämningsuppgift läsvecka 4 i postscript och html.
  5. Inlämningsuppgift läsvecka 5 i postscript. (Feltrycket i den utdelade versionen i uppgift 21 är här rättat. Det skall stå -k i stället för k i fyra exponenter.)
  6. Inlämningsuppgift läsvecka 6 i postscript.
  Förra årets inlämningsuppgifter finns här.


  Kontrollfrågor

  Här är en i år något uppfräschad version av kontrollfrågorna i postscript. Det kan bli ytterligare ändringar, speciellt i senare delen av kursen, men ingen tar skada av att försöka svara på de nu givna frågorna.


  Här kan man läsa om dagens matematiker och om populära matematiska konstanter.


  Sven Spanne
  Last modified: Sun Nov 16 20:49:01 MET 1997