Frågor till deltagare i Koa97

Om du avser att delta i kursen så var snäll och fyll i nedanstående formulär. Du skickar iväg det genom att klicka på Skicka in nedan.

förnamn efternamn
födelsedatum (mitt är 390725)
datorpostadress
inskrivningsår

och avslöja här dina prestationer på första årets kurser:

Kurs 5.0-6.0 4.0-4.9 3.0-3.9 UK Ej gått upp
Analys A
Analys B
Lineär algebra
Diskret matematik


Har du arbetat med Matlab, Maple eller annat matematikprogram tidigare, så mycket att du börjat känna dig bekant med programmet?
Matlab Maple
annat program (ange vilket)


Har du egen dator hemma?
Intel <= 286 / Dos-Windows Intel >= 386 / Dos-Windows Intel/OS/2 Intel/Linux Macintosh Amiga annan ingen

Har du modem hemma eller annan förbindelse ut i världen?
terminalförbindelse till EFD
internetförbindelse (Slip eller ppp via modem) '
annan internetförbindelse


Har du andra kommentarer så skriv dem i rutan nedan:

Sven Spanne
Last modified: Fri Aug 29 12:06:01 MET DST 1997