näbbdjurKOMPLEX ANALYS för D2

byggupp På denna sida kommer upplysningar om kursen Komplex analys för D. Under uppbyggnad, när sidan är färdigbyggd är den inte längre intressant. Den som vill få en ungefärlig uppfattning om vad som väntar kan även se på förra årets sidor. Använder du Netscape (eller någon annan vävläsare som "cachar" filer) så klicka på Reload för att få senaste versionen.


Innehåll

 • Nyheter
 • Inkomna anmälningar
 • Kursplan
 • Utdelat material
 • Litteratur
 • Datorövningar
 • Seminarieövningar
 • Övningsprogram
 • Inlämningsuppgifter
 • Kontrollfrågor

 • Nyheter


  Inkomna anmälningar

  Här finns en lista på alla som sänt in den obligatoriska enkäten (och några till). Är du inte med så meddela mig och försök en gång till.


  Kursplan:

  Så här ser kursplanen ut för tillfället i html och postscript.


  Utdelat material till kursen

  Här är en lista på samtliga under kursen hittills utdelade skrifter.


  Litteratur:

  Som hjälp vid datorövningar och för inlämningsuppgifter används

  Datorövningar

  1. Datorövning 1 tisdag den 10 september kl 10-12.
  2. Datorövning 2 tisdag den 17 september kl 10-12.
  3. Datorövning 3 tisdag den 1 oktober kl 10-12. Här är en handledning.
  4. Datorövning 4 tisdag den 8 oktober kl 10-12. Här är en handledning.
  5. Datorövning 5 tisdag den 15 oktober kl 10-12. Här är en preliminär handledning.

  Seminarieövningar

  Här finns information om förra årets seminarieövningar. Den kommer snart att aktualiseras.


  Övningsprogram

  Övningsprogram
  1. läsvecka 1 (i kursplanen).
  2. läsvecka 2: html och postscript.
  3. läsvecka 3: html och postscript.
  4. läsvecka 4: html och postscript.
  5. läsvecka 5: html och postscript.
  6. läsvecka 6: html och postscript.
  Här finns förra årets övningsprogram.


  Inlämningsuppgifter

  Information om och anvisningar för inlämningsuppgifterna finns här. Nedan kommer själva uppgifterna.

  Inlämningsuppgift läsvecka 1

  Inlämningsuppgift läsvecka 2 i html (mest gif) och i Postscript.

  Inlämningsuppgift läsvecka 3 i html (mest gif) och i Postscript.

  Inlämningsuppgift läsvecka 4 i html (mest gif) och i Postscript. Här är feltrycket i det utdelade bladet rättat (30 dagar har ... september).

  Inlämningsuppgift läsvecka 5 i html (mest gif) och i Postscript.

  Inlämningsuppgift läsvecka 6 i html (mest gif) och i Postscript.

  Förra årets inlämningsuppgifter finns här.


  Kontrollfrågor

  Det finns nu en ny lista med kontrollfrågor i postscript och html. Denna lista kommer nog att utökas något före tentamen.


  Här kan man läsa om dagens matematiker och om populära matematiska konstanter.

  Sven Spanne
  Sidan senast ändrad: 9 oktober 1996