HELSINGBORG

Här kan du se förra årets kurser.
Grundkurser i matematik 2010/2011
KurskodKurser 2010/2011PoängHT 09 VT 10Tentamen
Lp1Lp2Lp3Lp4
FMA645
0107
Algebra
3x   23/10
09:00
12/1
08:00
28/4
08:00
FMA645
0207
Analys 1
6 x  18/12
09:00
2/5
09:00
22/8
08:00
FMA645
0307
Analys 2
4  x 7/1
14:00
11/3
08:00
25/8
08:00
FMA656 Linjär Algebra
4.5   x14/1
08:00
1/6
08:00
23/8
14:00
FMA661
Sannolikhetslära och diskret matematik
7.5x   21/10
08:00
12/1
08:00
28/4
08:00

Schema

Extentor

Algebra

Sannolikhetslära och diskret matematik Analys 1 Analys 2 Linjär algebra

Formelblad
Trigonometriska formler


Personal


Övrigt