GRUNDKURSER I MATEMATIK 2001-2002

Här kan du se på förra årets kurser.

Om du inte hittar det du söker kanske det finns i vita hyllan.


En del av länkarna nedan hänvisar till Postscriptfiler (namnet slutar på .ps). De kan läsas med det kostnadsfria programmet Ghostscript. Detta kan för Unix och MS-Windows hämtas på Ghostscripts hemsida, där det också finns hjälpprogram och installationsanvisningar. På denna sida finns även länkar till Macintoshversioner av programmet. De filnamn som slutar på .pdf kan läsas med Acrobat reader.
Kurser 2001-2002 Poäng lp
 1  2  3  4
Endimensionell analys 1 för F E D I LW 4 x      
Endimensionell analys 1 för C M V Bi K B 4   x    
Endimensionell analys 2 för F E D I L W 4  x    
Endimensionell analys 2 för C M V Bi K B4    x  
Repetitionskurs i Flerdim och Analys B4    x  
Flerdimensionell analys för F E4    x  
Flerdimensionell analys för D Bi4 x     
Flerdimensionell analys för M I V W 4     x
Komplex analys för F 5 x      
Komplex analys för E 4   x    
Komplex analys för I 4 x      
Kontinuerliga system 5     x x
Linjär algebra för F E M V Bi K B W4 x     
Linjär algebra för D I L 4    x  
Linjär analys för F 5   x    
Linjär analys för E 5     x  
Linjär analys för D 6   x x  
Linjär analys för I 6   x    
Matematik för ekonomer (TM)5+1       xEndimensionell analys 1 för F
Studiehandboken, timplaner
Kursprogram lp1 2001 (pdf)
Instuderingsfrågor ( pdf)
Snabbrepetition av centrala moment (pdf)
Extentor

Endimensionell analys 1 för E
Studiehandboken, timplaner
Kursprogram lp1 2001 (pdf)
Repetitionsanvisningar (doc)
Instuderingsfrågor ( pdf)
Snabbrepetition av centrala moment (pdf)
Extentor

Endimensionell analys 1 för D
Studiehandboken, timplaner
Kursprogram lp1 2001 (pdf)
Instuderingsfrågor ( pdf)
Snabbrepetition av centrala moment (pdf)
Extentor

Endimensionell analys 1 för C
Studiehandboken, timplaner
Kursprogram lp2 2001 (pdf)
Instuderingsfrågor ( pdf)
Extentor
Svar till färdighetstestet grön ( pdf ) respektive röd ( pdf )

Endimensionell analys 1 för M
Studiehandboken, timplaner
Kursprogram lp2 2001
Instuderingsfrågor ( pdf)
Extentor

Endimensionell analys 1 för I
Studiehandboken, timplaner
Kursprogram lp1 2001 (pdf)
Instuderingsfrågor ( pdf)
Snabbrepetition av centrala moment (pdf)
Extentor

Endimensionell analys 1 för L
Studiehandboken, timplaner
Kursprogram lp1 2001 (pdf)
Repetitionsanvisningar (doc)
Instuderingsfrågor ( pdf)
Snabbrepetition av centrala moment (pdf)
Extentor

Endimensionell analys 1 för K och B
Studiehandboken, timplaner
Kursprogram lp2 2001 (pdf)
Instuderingsfrågor ( pdf)
Extentor

Endimensionell analys 1 för W
Studiehandboken, timplaner
Kursprogram lp1 2001 (pdf)
Instuderingsfrågor ( pdf)
Snabbrepetition av centrala moment (pdf)
Extentor

Endimensionell analys 2 för F
Studiehandboken, timplaner
Kursprogram lp2 2001 (pdf)
Instuderingsfrågor ( pdf)
Snabbrepetition av centrala moment (pdf)
Extentor

Endimensionell analys 2 för E
Studiehandboken, timplaner
Kursprogram lp2 2001 (pdf)
Instuderingsfrågor ( pdf)
Snabbrepetition av centrala moment (pdf)
Extentor

Endimensionell analys 2 för D
Studiehandboken, timplaner
Kursprogram lp2 2001 (pdf)
Instuderingsfrågor ( pdf)
Extentor

Endimensionell analys 2 för C
Studiehandboken, timplaner
Kursprogram lp3 2002 (pdf)
Instuderingsfrågor ( pdf)
Extentor
Matematikprogrammen Maple och Matlab kan kostnadsfritt hämtas på Student i Lund. under rubriken Matematik. För att komma igång med Maple kan man titta på denna informationssida. Man kan också läsa introduktionen till Maple för Flerdimensionell analys för F som finns både som postscript och pdf.
Hår är ett Matlabprogram där du själv kan ställa in parametervärdena och studera hur en fjäder svänger. Hämta visafjader.m här.

Skrivningen i Analys 2 går den 9 mars kl 14-19 i MA 8.

Endimensionell analys 2 för M
Studiehandboken, timplaner
Kursprogram lp3 2002
Instuderingsfrågor ( pdf)
Extentor

Endimensionell analys 2 för I
Studiehandboken, timplaner
Kursprogram lp2 2001 (pdf)
Instuderingsfrågor ( pdf)
Snabbrepetition av centrala moment (pdf)
Extentor

Endimensionell analys 2 för V och Bi
Studiehandboken, timplaner
Kursprogram lp3 2002 (pdf)
Instuderingsfrågor ( pdf)
Extentor

Endimensionell analys 2 för L
Studiehandboken, timplaner
Kursprogram lp2 2001 (pdf)
Instuderingsfrågor ( pdf)
Snabbrepetition av centrala moment (pdf)
Extentor

Endimensionell analys 2 för K och B
Studiehandboken, timplaner
Kursprogram lp3 2002 (pdf)
Instuderingsfrågor ( pdf)
Extentor

Endimensionell analys 2 för W
Studiehandboken, timplaner
Kursprogram lp2 2001 (pdf)
Instuderingsfrågor ( pdf)
Extentor

Flerdimensionell analys för E
Studiehandboken, timplaner
Kursprogram lp3 2002
Instuderingsfrågor (pdf)
Viktiga moment i Flerdimensionell analys (pdf)
Extentor

Flerdimensionell analys för M
Studiehandboken, timplaner
Kursprogram lp4 2002
Instuderingsfrågor (pdf)
Extentor

Flerdimensionell analys för I och W
Studiehandboken, timplaner
Kursprogram lp4 2002 ( pdf)
Instuderingsfrågor (pdf)
Extentor

Linjär algebra för E
Studiehandboken, timplaner
Kursprogram för lp1 2001 (pdf)
Instuderingsfrågor (pdf)
Extentor

Linjär algebra för D
Studiehandboken, timplaner
Kursprogram för lp3 2002 (pdf)
Instuderingsfrågor (pdf)
Extentor

Linjär algebra för V
Studiehandboken, timplaner
Kursprogram för lp1 2001, föreläsningar (pdf) och övningar (pdf)
Instuderingsfrågor (pdf)
Extentor

Linjär algebra för Bi
Studiehandboken, timplaner
Kursprogram för lp1 2001, föreläsningar (pdf) och övningar (pdf)
Instuderingsfrågor (pdf)
Extentor

Linjär algebra för K
Studiehandboken, timplaner
Kursprogram lp1 2001 (pdf)
Instuderingsfrågor (pdf)
Extentor

Linjär algebra för B
Studiehandboken, timplaner
Kursprogram lp1 2001 (pdf)
Instuderingsfrågor (pdf)
Extentor

Linjär algebra för W
Studiehandboken, timplaner
Kursprogram lp1 2001 (pdf)
Instuderingsfrågor (pdf)
Extentor

Linjär analys för F
Studiehandboken, timplaner
Kursprogram lp2 2001 (pdf)
Formelblad (pdf )
Extentor

Matematik för ekonomer
Studiehandboken
Kursprogram lp4 2002 ( pdf)
Mapleövning 1 och 2 ( pdf) och ett redovisningsformulär ( pdf)
Mapleövning 3 ( pdf) och ett redovisningsformulär ( pdf)
TM:s hemsida
Extentor


Lars Vretare