KURSER VID MATEMATIK LTH VT 2008

Länk till Kurser i Helsingborg

Här kan du se på förra terminens kurser

Om du inte hittar det du söker kanske det finns i vita hyllan.

Datum för tentamen finns på vita hyllan (tentamensdelen)


Kurskod
Kurser VT 2008 (Valfri kurs markeras med gult)
Poäng Lp Vt 1 Lp Vt 2
FMA130 Analytiska funktioner 6 x x
FMA115 Datoralgebra 6 x x
FMA270 Datorseende 6 x  
FMA272 Datorseende, Projekt 3   x
FMA091 Diskret matematik 6 x
FMAA01 Endimensionell analys, delkurs A2 för B K N 5 x  
FMAA01 Endimensionell analys, delkurs A3 för C D 5 x  
FMAA01 Endimensionell analys, delkurs A3 för B K N 5 x
FMA430 Flerdimensionell analys, för F I M 6 x  
FMA430 Flerdimensionell analys, för E L W 6 x
FMA435 Flerdimensionell analys med vektoranalys, för pi 7,5 x x
FMA135 Geometri 6 x
FMA021 Kontinuerliga system för pi(F, E, N) 7,5 x x
FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs 4,5 x
FMA023 Kontinuerliga system, projektdel 3 x
FMA420 Linjär algebra, för Bi E L TM V 6 x  
FMA420 Linjär algebra, för D 6 x
FMA036 Linjär analys för E (D, M) 7,5 x
FMA030 Linjär analys för D (C, L, N) 9 x
FMA240 Linjär kombinatorisk optimering 6 x
FMA111 Matematiska strukturer 6 x
FMA085 Matematisk kommunikation för pi 4.5 x
FMA120 Matristeori 6 x x
FMA125 Matristeori, projekt 3 x
FMA250 Partiella differentialekvationer med distributionsteori 7,5 x
FMA062 Tillämpad matematik 7,5 x x

upp Analys A2 för B, K och N

upp Analys A3 för B, K och N

upp Analys A3 för C och D

upp Flerdimensionell analys, för I

upp Tillämpad matematik


klasj