top image

Färdighetsprov i matematik


Som obligatoriska moment till kursen Endimensionell analys vid LTH ingår två färdighetsprov baserade på datorprogrammet MapleTA.

Här finner du lite kompletterande information angående Färdighetsprov 1, t.ex. hur man överklagar rättningen.

Instruktioner för registrering i och användning av MapleTA finns här.

Välj tillämplig länk (klass) nedan.

Klasser

 

Questions: Patrik
Senast uppdaterad: 2008-08-22

Centre for Mathematical Sciences, Box 118, SE-22100, Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)